Architekt

nezávislý čtrnáctideník architektů

Rok 2001 (č. 1-12), rok 2002 (č. 1-12), rok 2003 (č. 1-12), rok 2004 (č. 1-12)

časopis obce architektů

rok 2005 (č. 1-12)

měsíčník obce architektů

rok 2006 (č. 1-5, 7, 8, 10-12), rok 2007 (č. 1-11), rok 2008 (č. 1-12), rok 2009 (č. 1-12)