II. setkání GeoLovců

Druhé setkání se uskutečnilo 11. 1. 2020 na Technické univerzitě v Liberci pod patronátem Katedry geografie.  Účast byla velice hojná, sešlo se přes 30 lidí, a proto bylo nutné celou partu rozdělit na dvě skupiny. Vlastní program byl koncipován na představení katedry geografie a její činnosti v rámci geologie a na zevrubném seznámení se s činností geologického kroužku pro nové příchozí účastníky. Hlavní náplní programu bylo mikroskopování a to jak minerálů, tak i výbrusů hornin z území Českolipska. Pak se provádělo mikroskopování paleontologických výplavů, každý z účastníků si mohl vytvořit preparát, který si zmikroskopoval sám, poté byl prezentován i pod speciálním mikroskopem i v rámci celé skupiny a promítán na plátno a nakonec i na dalším  mikroskopu, kde byly vytvořeny snímky mikro detailů, které  byly zájemcům nahrány i na jejich flashdisky. Vše tedy byla již samostatná práce dospěláků, ale i dětí. Samozřejmě tato problematika byla doplněna i patřičným komentářem nejen co se postupů týká, ale také i výkladu toho co vidí pod mikroskopem, zejména tedy ohledně té zkamenělé fauny, jako byly např. zkamenělý prvoci, drobní měkkýši, ostny ježovek, ostnokožci, ad. K tomu byl vytvořen i pracovní list.

Druhá část byla věnována geologickým mapovým podkladům, tvorbě map, seznámení se všemi náležitostmi, které mapa musí obsahovat. Byly představeny staré historické mapy, ale i soudobé mapové listy a moderní aplikace, kterých využíváme dnes i on-line. Včetně  vysvětlení, co všechno může předcházet vlastnímu výzkumu v terénu.  Dále byla samostatná práce s geologickou mapou a jednotlivými horninami z Ještědského hřbetu a horninami a vrtným profilem strážeckého bloku. V neposlední řadě se všichni seznámili se straším postupem tvorby dokumentace např. lomových stěn.