Pracoviště zoologie bezobratlých

Bc. Lukáš Blažej, tel.: +420 487 824 145, l. 21, e-mail: blazej@muzeumcl.cz
RNDr. Miroslav Honců, tel.: +420 487 824 145, l. 25, e-mail: honcu@muzeumcl.cz

Významné entomologické sbírky

Taxonomická sbírka palearktických zástupců střevlíků tribu Pterostichini Bonelli, 1810 pana Václava Vysokého

Sbírku muzeum získalo nákupem v roce 1978. V deseti muzejkách formátu 30x40 je uloženo 2278 kusů střevlíků v ca 450 taxonech. Tvoří ji krom středoevropského také materiál z Kavkazu, Alp atd. ze sběrů Dr. Jurečka, B. Zvariče, Z. a J. Novotných, dále Paganettiho, Reittera, St. Kadlece, Ing. Jedličky, Pulpána, Dr. Všetečky, M. Honců, J. Obernberger, R. Rouse, Dr. Starcka, H.P. Jurečka, J. Mařana, Korgeho & Heinze, Dr. M. Magyara, Patera Eichingera, W. Hansena, Maťchy, Lokaye, Dr. Beckera, Tschung Sena, Dr. Z. Kaszaba, Bischoffa et Purkyněho, M. Slámy, Drovenika atd. Sbírka obsahuje celkem 4 holotypy, 37 paratypů a 2 syntypy. O typovém materiálu je blíže pojednáno zde.

V roce 2015 byla sbírka rekonstruována, což zahrnovalo její vyčištění, přelepení či aretace volných jedinců a desinfekci. Veškeré položky byly inventarizovány a typový materiál navíc také fotodokumentován - část v té souvislosti také repreparována.