Projekt EU z programu Cíl 3:

 

"Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu"

Po stopách Germánů / Podrobné informace o projektu naleznete zde.

 

 

Projekt EU im Programm Ziel 3:

 

"Die Lebenswelt vor 1800 Jahren - Archäologie und Ökologie im Dialog zwischen den Generationen"

Auf Spuren der Germanen / Weitere Auskünfte hier.