Zajímavosti v našich sbírkách

Představujeme zajímavé exponáty, které mají souvislost s naším regionem. Byly vyrobené v místních cechovních dílnách, manufakturách či továrnách, nebo jejich majiteli byli místní rodáci. Jsou uložené v depozitech muzea a čas od času se objeví na muzejních výstavách.

              

Exponáty měsíce

V exponátech měsíce představujeme zajímavé předměty ukryté v muzejních depozitech nebo připomínáme regionální výročí a osobnosti, a také události celostátního významu, do kterých zasáhli rodáci z našeho regionu.