GeoLovci

Geologický kroužek vytváří skupina lidí, bez ohledu na věk, která má zájem poznávat neživou přírodu. Organizován je pod geoparkem Ralsko a její členové a noví zájemci se scházejí vždy jednou měsíčně v sobotu. Vedle poznávání geologické stavby a geologické minulosti Libereckého kraje se snažíme spolupracovat i s dalšími institucemi provozující geologii. S nimi si pak vyměňujeme zkušenosti a obohacujeme se o nové poznatky, ke kterým dospěli. Zároveň se snažíme podpořit i šetrný přístup ke geoturistice. Hlavními našimi partnery jsou Vlastivědné muzeu a galerie v České Lípě a Technická univerzita v Liberci, katedra geografie. Naším cílem je podpořit aktivity, které poukazují na různé metody geologického výzkumu zejména v terénu. V rámci geokroužku chceme veřejnost vtáhnout přímo do geologického objevování a interpretace geologického bohatství Libereckého kraje. Naším prvořadým cílem je, co nejvíce se dozvědět o geologii, dále vytvořit geologickou sbírku, která bude sloužit pro aktivizaci geologického vzdělávání. Všechny aktivity probíhají formou týmové spolupráce. Získané poznatky budeme zpracovávat do terénních zápisníků nebo deníků a dále archivovat pro budoucí tvorbu geologické publikace formou geoprůvodce a učebnice pro školy. Snažíme se zde o konfrontaci a porovnání starších způsobů geologického dokumentování se současnými moderními metodami.
Vítán je každý, kdo rád objevuje přírodu a má rád kameny.

I. setkání
II. setkání
III. setkání 
IV. setkání