Bibliofilské vydání básně Máj od K. H. Máchy

Významnou oborovou skupinu knihovny Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě tvoří máchovský fond. Počátky sbírky se začínají psát v roce 1958, systematicky se sbírka začala tvořit po roce 1970, kdy čítal fond 243 máchovských knih. V posledních 25 letech se podařilo doplnit stará vydání knihy Máj a dalších děl K. H. Máchy, snažíme se kupovat nově vydávané knihy včetně bibliofilií a cizojazyčných vydání.  V současné době obsahuje sbírka více než 600 máchovských knih. Vybraných 120 knih je vystaveno v expozici K. H. Máchy v Doksech.

Jednou z nejcennějších knih máchovské sbírky se stala publikace Máj, vydaná v Drážďanech jako bibliofilské vydání v roce 2006
v nakladatelství Edition Bubo. Kniha byla díky podpoře Libereckého kraje zakoupena v roce 2019.

Rytiny zhotovil  německý výtvarník a knižní ilustrátor Ernst Lewinger (1931 – 2015). Máj je poslední knihou, kterou ilustroval. Typograficky knihu upravil a esejí doprovodil Sebastian Hennig.

Kniha o velikosti 19 x 27,5 cm obsahuje 9 rytin, celkem bylo vydáno 25 ks signovaných  výtisků. Překlad do němčiny z roku 1933 je od Eduarda Neumanna.