Časopis pro mineralogii a geologii

orgán Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV

Rok 1956 (roč. 1, č. 4), rok 1957 (roč. 2, č. 1-2, 4)