Česko-moravský národní hospodář a samosprávný věstník

časopis národohospodářský, věnovaný zvláště zájmům rolnictva a živnostnictva

Rok 1884 (roč. 4(1), č. 1-12)