Der Freimütige

Rok 1920 (roč. 10, č. 29-35)

Přívazek k časopisu Grobian