Der Sammler Plus Ultra

Rok 1885-86 (roč. 7, č. 2, 2, 18-20), rok 1886 (roč. 8, č. 14, 15), rok 1889 (roč. 10, č. 18, 19, 20), rok 1889-90 (roč. 11, č. 1-24)