Deutschland im Kampf

Rok 1939 (č. 1), rok 1940 (č. 21/22, 27/28), rok 1941 (č. 49/50, 51/52, rok 1942 (č. 61/62, 65/66, 69/70, 73/74), rok 1943 (č. 83/84), rok 1944 (č. 105/108)