Die Kirchliche Kunst

Rok 1894 (roč. 1, č. 1-24), rok 1895 (roč. 2, č. 1-24), rok 1896 (roč. 3, č. 1-24), rok 1897 (roč. 4, č. 1-24), rok 1902 (roč. 9, č. 1-24), rok 1903 (roč. 10, č. 1-24), rok 1904 (roč. 11, č. 1-24)