Hlas školy

časopis Školy biblických nauk

Rok 1946-47 (roč. 1, č. 1-4)