Journal für Leihbibliothekare, Buchhändler und Antiquare

Rok 1844 (roč. 6, č. 1-24), rok 1845 (roč. 7, č. 1924), rok 1846 (roč. 8, č. 1-24), rok 1847 (roč. 9, č. 1-24), rok 1848 (roč. 10, č. 1-24), rok 1849 (roč. 11, č. 1-7)