KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

Za jednorázové využití prostor Klášterní zahrady včetně nasvícení, s využitím WC v přístavbě (vodné, stočné, elektrická energie v přístavbě), zajištění přístupu přes průjezd kláštera do zahrady (dohled strážného a dalších pracovníků VMG) a za provozně-organizační přípravu a realizaci bude stanoven minimální poplatek ve výši 800,- Kč za jednu hodinu pořádané akce. 

Dodávka elektrické energie se vždy účtuje pořadateli dle skutečné spotřeby elektrické energie dle provedeného odečtu. Napojení je možné pouze přes odběrné místo s elektroměrem.