Krásy Slovenska

časopis venovaný turistike a najma heslu: "Poznajme otčinu!"

Rok 1927 (roč. 6, č. 1-10)