František Doležal - Máchovské inspirace

Památník K. H. Máchy v Doksech
1. 8. - 31. 10. 2020

Vernisáž výstavy obrazů „Máchovské inspirace“ Františka Doležala se uskuteční v Památníku K. H. Máchy  31. 7. od 17.00 hodin. Promluví zde Josef Štogr a malířova dcera Jarmila Štogrová představí svoji monografii „František Doležal – Poesie a život“.

Tvorba malíře, grafika, teoretika umění, typografa F. Doležala (1910-1989) představuje vrchol českého surrealismu. Silná inspirace v jeho díle pochází z básní Karla Hynka Máchy, jehož tvorbou se zabýval od 60. let, a pod jehož vlivem namaloval cyklus imaginativních pláten. V letech 1969-1973 namaloval 33 obrazů pro Velký Máchovský cyklus, roku 1978 vznikl největší soubor obrazů z cyklu Pocty (K.K. Máchovi, M. Ernstovi, Ch. Chaplinovi,
F. Tichému, K. Bieblovi, P. Picassovi).

Fr. Doležal inicioval v roce 1960 v Litoměřicích výstavu a máchovské oslavy ke 150. výročí básníkova narození (Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění), kde přednesl studii
o Máchově díle.
Obrazy Františka Doležala tvoří součást sbírky Národní galerie v Praze, Galerie hl. m. Prahy nebo Galerie v Hradci Králové.