Moderní dějiny

Sborník k dějinám 19. a 20. století

Rok 2004 (č. 12)