Naša móda

Rok 1961 (roč. 11, č. 1-12), rok 1962 (roč. 12, č. 1, 5, 6), rok 1963 (roč. 13, č. 2-4, 7-12), rok 1964 (roč. 14, č. 2-10, rok 1965 (roč. 15, č. 3)