Naše zahraničí

sborník Národní rady československé

Rok 1920 (roč. 1, č. 2-4)