Natur und Museum

Rok 1927 (roč. 57, č. 1-10), rok 1928 (roč. 58, č. 1-2, 5-12), rok 1929 (roč. 59, č. 3-8, 10, 11), rok 1930 (roč. 60, č. 5, 9, 10), rok 1931 (roč. 61, č. 12), rok 1932 (roč. 62, č. 1-3), rok 1933 (roč. 63, č. 8-11)