Natur und Volk

Rok 1934 (roč. 64, č. 3, 4, 6-11), rok 1935 (roč. 65, č. 3-5, 9-12), rok 1936 (roč. 66, č. 1-12), rok 1937 (roč. 67, č. 1-12), rok 1938 (roč. 68, č. 1-12), rok 1940 (roč. 70, č. 1-12), rok 1941 (roč. 71, č. 1, 6-11), rok 1942 (roč. 72, č. 1-12), rok 1943 (roč. 73, č. 1-4)