Tematické přednáškové okruhy pro veřejnost


1) Archeologie a historické vědy

a) Archeologie Českolipska. Pravěké a středověké osídlení (možnost volby podle mikroregionu) – Petr Jenč, Zuzana Chochulová
b) Dějiny archeologického výzkumu na Českolipsku – Petr Jenč a kol.
c) Ochrana archeologického dědictví na Českolipsku – Petr Jenč
d) Historicko-antropologický seminář (vzdělávací program Historického odd. VMG) – Petr Jenč a kol.
e) Historické skalní rytiny - opomíjení svědkové minulosti (Českolipsko, Český ráj, České Švýcarsko) - Petr Jenč
f) Českolipsko (historický vývoj, osídlení, vývoj správy, vazby hospodářské a kulturní) – Ladislav Smejkal

2) Speleoantropologie

a) Člověk a jeskyně severních Čech. Od loveckého pravěku k dnešku (Českolipsko, Český ráj, Českosaské Švýcarsko) – Petr Jenč
b) Kult a rituály v pravěkých jeskyních střední Evropy – Vladimír Peša

3) Vlastivěda

a) Vedení kronik a jejich využívání – Ladislav Smejkal
b) Památky techniky, vědy, válečné hroby a pamětní desky – Ladislav Smejkal

4) Regionální dějiny 20. století

a) Souvislý kurs dějin Českolipska ve 20. století (1 semestr, 10 lekcí) – Ladislav Smejkal
b) Pohledy na česko-německý problém v minulosti – Ladislav Smejkal
c) Kulturní dějiny v historii obcí na Českolipsku – Ladislav Smejkal
d) Památky a památní místa na okrese Česká Lípa v 19. a 20. století – Ladislav Smejkal
e) Osobnosti Českolipska – Ladislav Smejkal

5) Regionální kulturně historické a literární tradice

a) Literární tradice Českolipska – Ladislav Smejkal
b) Máchovská tradice na Českolipsku – Ladislav Smejkal nebo Jana Fridrichová
c) Malotínova sbírka biblí – Jana Fridrichová

6) Muzejnictví

a) Muzejnictví a sběratelství – Ing. Zdeněk Vitáček
b) Jednotlivé expozice (regionální, přírodovědná a exotická expozice) – Ing. Zdeněk Vitáček, RNDr. Miroslav Honců
c) Metody vytváření a obsah kulturních, politických a historických informačních databank – Ladislav Smejkal
d) Inventarizační průzkumy, určování a uchovávání sbírek obratlovců – Ing. Zdeněk Vitáček
e) Sbírky knih a knihovnictví – Jana Fridrichová
f) Vzory ve sbírce textilních vzorníků VMG: od jednobarevného tapetového motivu po vícebarevný figurální motiv
v abstraktní podobě – Magdalena Pujmanová

7) Ochrana přírody a životního prostředí

a) Chráněné krajinné oblasti Českolipska (Lužické hory, České středohoří, Kokořínsko) - Ing. Zdeněk Vitáček
b) Chráněné druhy rostlin, počítačová prezentace – Ing. Marta Knauerová
c) Chráněné druhy živočichů na Českolipsku (obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) – Ing. Zdeněk Vitáček
e) Obojživelníci České republiky s důrazem na okres Česká Lípa – Ing. Zdeněk Vitáček
f) Ochrana obojživelníků, diapozitivy – Ing. Zdeněk Vitáček
g) Chráněné druhy živočichů a jejich praktická ochrana, diapozitivy – Ing. Zdeněk Vitáček
h) Rybníkářství na Českolipsku – Ing. Zdeněk Vitáček
i) Přírodní krásy Českolipska –  Ing. Zdeněk Vitáček
j) CHKO Lužické hory –  Ing. Zdeněk Vitáček
k) Stav životního prostředí na okrese Česká Lípa. Panelová přednáška, diskuse s dalšími odborníky
– Ing. Zdeněk Vitáček
l) Jeskyně kvádrových pískovců - klenot krajiny severních a severovýchodních Čech – Petr Jenč

8) Pískovcový fenomén

a) Pískovcový fenomén Českého ráje a Českolipska – Petr Jenč
b) Člověk a proměny krajiny - severní Čechy v pravěku a středověku – Petr Jenč

9) Geografie

a) Tunisko, Libye - památky a příroda / krajina a lidé – Petr Jenč
b) Přednášky o přírodovědných expedicích zoologů do jižní Afriky, severní Afriky, Malé Asie - Turecko, Arménie, Gruzie, severní Evropy a Norska, Dunajské delty, na Malé Antily a Balkánský poloostrov. Výzkum       a ochrana přírody – Ing. Zdeněk Vitáček

10) Výtvarné umění

a) Českolipsko ve výtvarném umění – Ladislav Smejkal

 

Přednášky lze dojednat na adrese:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Jermanová Jakubská – Oddělení výstav, výchovy a propagace VMG v České Lípě
tel.: +420 487 824 145, l. 28
GSM: +420 702 000 096
jermanova@muzeumcl.cz 


 

Pracoviště výstav, výchovy a propagace, 2006 – 2019