Památkové listy

příloha časopisu Zprávy památkové péče

Rok 1996 (č. 7: pouze str. 1-2, 8-11), rok 1997 (č. 12, 13, 15), rok 1998 (č. 16)