Památky

 sborník statí, zpráv a recensí navazuje na dřívější časopis "Památky archeologické"

Rok 1949 (Historie), rok 1950 (Pravěk)