Pramen

měsíčník pro literaturu, umění a práci kulturní

Rok 1920 (roč. 1, č. 1-12), rok 1921 (roč. 2, č. 1-12)