Rodina

časopis pro zábavu a poučení

Rok 1912-1913 a rok 1913-1914. Neúpné ročníky, chybí titulní listy.