Výstava Sovětská okupace od počátku do konce

Výstavně-performativní projekt k 50. výročí roku 1968 tematicky rozšiřuje výstavu „100 let“ ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a je prezentován jak v objektu Českolipského muzea, tak v Muzeu Eduarda Helda v Zákupech. Multimediální formou, prostřednictvím fotografií, audio a video záznamů a vystavených objektů, zpracovává téma sovětské okupace trvající od roku 1968 do začátku 90. let na území stálé přítomnosti okupačních vojsk, v bývalém vojenském újezdu Ralsko, České Lípě a přilehlých obcích (Mimoni, Zákupech atd.).

Výstava není klasickou muzejní výstavou. Jejími iniciátory a tvůrci jsou umělci, kteří se věnují tématu okupace v několika podobách a významech a reflektují nucené soužití se Sověty i naši postsovětskou současnost ve třech rovnocenných částech výstavy, z nichž první dvě jsou k vidění v České Lípě a třetí v Zákupech.
„Invazi vojsk Varšavské smlouvy, dlouhodobou přítomnost sovětských vojsk na našem území a devastující vliv sovětské politické scény na život naší země i důsledky, které vidíme dodnes, je třeba připomínat v nejrůznějších formách tak, aby si zejména generace, které tu dobu nezažily, uměly představit, jaký marasmus to byl. Tato výstava je právě svým pojetím blízká tomu, aby se dnešní mladí alespoň z malé části dokázali vžít do situace, ve které například má generace žila po celé mládí a ovlivnilo ji to na celý život,“ komentuje motivaci pro udělení záštity Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V části OKUPACE * 1968 * PRAHA ČSSR jsou veřejnosti poprvé představeny dokumentární fotografie Michala Němce, který zachytil 21. srpen 1968 v Praze na svůj tehdy nový fotoaparát Praktica. Unikátní snímky z onoho dne poté dlouhé časy schovával za trámem na své chalupě na Českolipsku a ukazoval je pouze důvěryhodným osobám při zvláštních příležitostech. Někteří z nich, kteří srpnové události takto zblízka nezažili, nechtěli svědectví fotografického materiálu věřit.

V druhé části OCCUPY * 2018 * PROSTOR RALSKO se tři samozvaní stalkeři, kteří srpen 1968 na vlastní kůži nezažili, propadají do okupační zóny, již nacházejí v bývalém vojenském újezdu Ralsko. Procházejí dnešním Prostorem, odkrývají dosud zaznamenatelné stopy po Sovětech v krajině i ve vzpomínkách místních obyvatel a okupují toto specifické místo svými akcemi. Akce jsou jejich způsobem obývání, znovuoživení a využití minulostí zasaženého území. „Inspirujeme se v performancích 70. a 80. let 20. století, tedy dobovém fenoménu, který se na našem území živě rozvíjel právě za tuhých normalizačních let a stal se důležitou součástí neoficiální kultury,“ vysvětluje Richard Němec, spoluautor celé výstavy.
Pojem performance art, jehož českým ekvivalentem je akční umění, lze definovat jako uskutečnění myšlenky jejím předvedením, při kterém je dopředu definován pouze čas a místo. Je v něm kladen důraz na bezprostřednost a neopakovatelnost přímého fyzického prožitku účastníků akce, na živoucí zkušenost a změnu mysli vyvolanou akcí. „Zdrojem našich akcí jsou obyčejné životní situace, inspirativní setkání a rozhovory, společenské zvyky, hry, rituály, lokální historie i současná politika. Neoddělitelnou součástí jednorázových performancí je jejich dokumentace, kterou v našem případě formou fotografie a videa pořizuje německý kolega Christian Kasners. Na základě snímků mohou návštěvníci jednotlivé akce ve své mysli rekonstruovat a přetvářet do vlastních příběhů o tom, co se kdy, kde a jak stalo a co to vyvolalo,“ doplňuje spoluautorka výstavy Veronika Kyrianová.

DOČASNÝ PO*BYT SOVĚTSKÝCH VOJSK je třetí částí výstavy, probíhající v Muzeu Eduarda Helda v Zákupech. Zde vzniká imerzivní instalace bytu bývalého sovětského důstojníka, síly, která byla v Prostoru možná zanechána, možná zapomenuta, aby se proměnila ve spícího agenta nebo jen v člověka, který zde mezi námi spokojeně po svém dál žije. V jeho dočasném po*bytu na věčné časy se ozývají autentické hlasy pamětníků doby okupace. Projekt je určen pro širokou veřejnost, dospělé, seniory, studenty i školní děti, kterým chce netradiční a zábavnou formou performativní výstavy zprostředkovat a nabídnout k diskuzi dosud nepříliš probádanou a zároveň významnou součást naší nedávné historie a každodenního života.

Cyklus akcí OCCUPY * 2018 * PROSTOR RALSKO není zatím ukončený a průzkum Prostoru bude pokračovat minimálně po dobu trvání celé výstavy. Zúčastnit se performancí nebo pořádat své vlastní akce na téma sovětské okupace může kdokoli, kdo bude mít zájem. Aktuální informace k doprovodnému programu výstavy je možné sledovat na FB stránkách „Goglmogl produktion“ a na webových stránkách obou zapojených muzeí. K příležitosti dernisáže výstavy proběhne divadelní „Večer československosovětského přátelství po 50 letech“.

Slavnostní vernisáže: 10. 8. 2018 od 15 hod. v Zákupech a od 18 hod. v České Lípě
Doba trvání výstavy:
11. 8. – 17. 11. 2018 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
11. 8. – 30. 11. 2018 Muzeum Eduarda Helda v Zákupech

Kontakt: Veronika Kyrianová, tel. 723703019, e-mail: veronikamusilkyrianova@gmail.com
             Richard Němec, tel. 606640043, e-mail: richardnemec@seznam.cz

Autoři výstavy: VerRich
Koncepce a realizace: Veronika Kyrianová, Richard Němec, Christian Kasners
Fotografie: Michal Němec, Christian Kasners
Texty: VerRich
Grafická spolupráce: Michal Nohejl
Produkce: GOGLMOGL produktion

Projekt je realizován za finanční podpory: Město Česká Lípa, Nadace Život umělce, Liberecký kraj – Záštita paní radní Květy Vinklátové

Veronika Kyrianová – kurátorka Divadelního oddělení Národního muzea v Praze, působící také jako divadelní překladatelka a dramaturgyně
v Praze i severních Čechách; jedna z osobností uměleckého dua VerRich
Richard Němec – divadelní a filmový herec, působící v Praze a severních Čechách; jedna z osobností uměleckého dua VerRich
Michal Němec - fotograf z Prahy, t. č. v důchodu, zachránce a občasný obyvatel historické chalupy na Českolipsku
Christian Kasners - profesionální fotograf a výtvarník působící mezi Českou Lípou, Berlínem a Essenem, více viz www.christiankasners.de