Trofeje Excursionsclubu

Během letošního roku si několikrát připomeneme 140. výročí vzniku vlastivědného spolku Excursions-club. Před jeho vznikem se scházeli českolipští profesoři a ostatní zájemci v místních hostincích, občas pořádali výlety po okolí. Přáli si založit vlastivědný spolek, neboť, jak řekl hlavní organizátor této myšlenky středoškolský profesor Antonín Amand Paudler: „kdo nezná svoji vlast, je v ní cizincem.“
Hlavním cílem Excursions-clubu, který byl úředně schválen 21. března 1878, bylo vydávání časopisu, jehož redaktorem se stal již zmíněný profesor, a který dosahoval vysoké odborné úrovně. Členové navštěvovali podle zájmu několik sekcí: historickou, přírodovědou, jazykovou, technickou, později školskou a turistickou. Jedním z úkolů historické sekce bylo shromažďovat pohledy a fotografie s regionální tématikou. Rozvoj turismu si vyžádal výrobu a prodej pohlednic s budovami a významnými místy regionu. Rozmáhalo se fotografování amatérů i profesionálů, místních i těch, kteří Českolipsko navštívili. V této sbírce je mnoho zajímavých snímků, které spolek získal většinou od místních fotografů. Pohlednice či fotografie jsou většinou opatřené popiskou a datem dodání do sbírky. Tyto „trofeje“ jsme si prohlédli na první přednášce Vlastivědného spolku Českolipska v letošním roce. Odborný výklad poskytl historik Ladislav Smejkal.

Fotografie pochází z konce 19. století, ukazují naše město a okolí v „krásné epoše“, zachycují události té doby. Některé objekty na nich zachycené už neexistují, některé jsou hodně změněné. Z popisek se dozvídáme základní informace a zajímavosti, někdy hodně podrobně popsané. 

                    

1 – Německý spolek byl vždy loajální k Rakousko-uherské monarchii. Proto nepřekvapuje, že ve sbírce nalézáme oficiální snímek rodiny korunního prince Rudolfa.

2  - Po tragicky zemřelé císařovně Alžbětě byl pojmenován nový železný most přes Ploučnici. Z popisky se dozvídáme váhu železné konstrukce (510 tun) za 13123 zlatých a celkovou cenu 25500 zlatých. Byl demontován v roce 1942 a železo bylo použito pro válečné účely.

3 – Pod nemocnicí stával oblíbený hostinec U Štýrského Hradce, kde se scházeli obchodníci z města i okolí a domlouvali si zde obchodní transakce.

            

4 – Amatérská fotografka Henrieta Pelikánová, manželka ředitele železničních dílen, dodala do sbírky několik snímků. Tento zachycuje kostel svatého Kříže z roku 1893, kdy byl ve špatném stavu.

5 – Stejný objekt o tři roky později při opravě střechy.

6 – 19. 9. 1897 byl regotizovaný kostel vysvěcen litoměřickým biskupem. 

  

7 – Henrieta Pelikánová věnovala několik fotografií zachycujících stavbu prosklené haly v železničních dílnách v roce 1897.

8 – V roce 1898 přijel na městské nádraží první vlak. Popiska Josefa Justa, městského písaře, nás podrobně informuje o této, pro město významné události.

9 – Dominanta Českolipska hrad Bezděz nemůže ve sbírce spolkových trofejí chybět.  Tato fotografie je z roku 1898. Dobře se prodávala, lidé si ji nechávali zarámovat.

 

10 – zámeček na Svojkově od Julia Schlegla. Dnes už neexistuje, vyhořel v roce 1958.

11 – Modlivý dům na Svojkově s votivními tabulkami. Fotografii dodal Franz Rösler.

12 – Krejčí Vincenz Řepka z České Lípy rád cestoval. Tato fotografie je z roku 1897 z vídeňské zoologické zahrady, kde černoši předváděli tkaní. Do muzea věnoval také svůj šicí stroj, údajně první v České Lípě.

Magdalena Pujmanová