Výtvarné umění

časopis Svazu československých výtvarných umělců

Rok 1950-51 (roč. 1), rok 1951-52 (roč. 2), rok 1953 (roč. 3), rok 1954 (roč. 4), rok 1955 (roč. 5), rok 1956 (roč. 6)