Nabídka publikací

Publikace je možno zakoupit v otevírací době na vrátnici Vlastivědného muzea a galerie. Dále je možné zaslat publikace poštou, institucím na dobírku nebo na fakturu, soukromým osobám pouze na dobírku. Více informací Vám poskytne paní Dana Nováková, tel. 487 824 145, l. 29, e-mail: novakova@muzeumcl.cz

Nabídka ekologické literatury - více zde.
 


Palné zbraně ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Jaroslav Panáček, Václav Novák
Vydáno k výstavě v ambitu VMG.
150 stran, více než 100 stran barevných fotografií
Cena: 320,- Kč
Katalog si můžete zakoupit po dobu trvání výstavy v ambitu muzea, nebo objednat na novakova@muzeumcl.cz

 


Ztracené květy - plastiky a umělecká díla druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě
Michal Panáček, Michal Rádl, Filip Švácha, Tomáš Vlček
143 stran, barevné fotografie, vložená mapa
Cena: 290,- Kč
Vítězná kniha v soutěži Kniha roku Libereckého kraje 2019 v kategorii výtvarná monografie a umělecká publikace!

 


Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 28/2019
Kolektiv autorů
375 stran, čb. fotografie
Cena: 177,- Kč

 

 


Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku
Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.
Cena: 250,-

 

 

 


Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho
Jednu z nejvzácnějších českolipských archiválií představuje kronika města České Lípy pekařského mistra Hanse Kriescheho, jediná v originále dochovaná městská kronika jediného autora z předbělohorské doby v severních Čechách. Kroniku zpracoval a přeložil Jaroslav Panáček.
Cena: 450,-

 

 

 


Villa Hrdlička
Tomáš Cidlina
Zabývá se historií a stavebním vývojem domu čp. 361 na Děčínské ulici v České Lípě, známém českolipské veřejnosti jako Altschulova vila, Dům pionýrů či v posledních letech Villa Hrdlička. Kromě domu samotného je na jeho stavitelích, rodině Altschulů, učiněna sonda do dějin židovské České Lípy a je popsán i zánik místní židovské komunity za druhé světové války.
143 stran, fotografie
Cena: 295,- Kč

 


Obchodníci v Rakouském císařství Stružnice - Praha - Vídeň / Kaufleute im Kaisertum Österreich Straußnitz - Prag – Wien 
Petr Fletcher, Reinhard Selz, Zděna Slavíková
Zdrojem knihy je pozůstalost Franz Josefa Wünsche (*1812) obsahující cca 75 rodinných dokumentů a dokladů, doplněná z různých dostupných archivních zdrojů. Kniha zachycuje život pražských obchodníků Antona Pietschmanna, jeho zetě Franz Josefa Wünsche a jeho švagrů žijících v Masné ulici v Praze ve druhé polovině devatenáctého století. Všichni byly původem, nebo blízkým vztahem k obci Stružnice v okrese Česká Lípa. 
176 stran, fotografie
Cena: 400,- Kč

 

 


I can´t get no - Českolipská satisfakce
Tomáš Cidlina
Kniha je sondou do nezávislé hudební scény na Českolipsku šedesátých a sedmdesátých let
20. století. 
Grafická úprava: Pavel Kraus
398 stran, fotografie
Cena: 550,-

 

 


Skalními městy Dubska a Kokořínska
Ladislav Smejkal
Vydejme se spolu s autorem, historiekm Ladislavem Smejkalem, na cestu za krásami a pamětihodnostmi nádherného kousku naší země na pomezí severních a středních Čech - Dubska a Kokořínska. Kniha z edice Tajemné stezky.
223 stran, čb. fotografie
Cena: 289,- Kč

 

 


Máj
Karel Hynek Mácha
Nové vydání Máje ke 180. výročí prvního vydání Máje a výročí úmrtí K. H. Máchy.
S litografiemi Dany Puchnarové.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 2016
57 stran
Cena: 190,- Kč
V prodeji také číslované vydaní s podpisem Dany Puchnarové. Cena: 290,- Kč.

 

 

Lidové stavby Libereckého kraje
Kolektiv autorů
159 stran, barevné fotografie
Publikace věnovaná lidové architektuře na území Libereckého kraje.
Muzeum Českého ráje v Turnově, 2016
cena: 390,- Kč 

 

 

 

Historismus a secese v České Lípě
Jaroslav panáček, Michal Panáček
Rozvíjející se Česká Lípa ve 2. polovině 19. století sebou přinesla rozsáhlou výstavbu jak obytných staveb tak veřejných a školských budov. Zprvu se budovy stavěly v duchu historických slohů, na počátku 20. století nastoupila secese. Publikace přibližuje krásu budov, výtvarné ztvárnění průčelí, popisuje ozdobné prvky na fasádách. Bohatě ilustrováno barev. fotografiemi i původními projekty.
51 stran, barev. fotografie
Cena: 60 Kč 

Drobné sakrální památky v České Lípě
Michal Panáček, Miroslav Pröller
Soupis drobných sakrálních památek českolipského regionu s podrobným popisem (lokalizace, historie objektu, popis, kulturné-historická hodnota, stav objektu).
131 s., barev. fotografie, mapa
cena: 99 Kč

 

Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách
Jaroslav Beneš
Autor v knize mapuje historii sboru finanční stráže v regionu Lužických hor od jejího vzniku
až do likvidace po roce 1948. Více zde.
187 s., čb. fotografie
cena: 160 Kč

 


 

Antické mince ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
David Lužický, Federico Gambacorta. Martin Trefný s příspěvkem Ladislava Smejkala, Vladimíra Peši, Olgy Sykáčkové, Jany stránské, Evy Schmidové
Kniha vysvětluje původ sbírky ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a katalog mincí.
Souběžný německý text.
318 s., obr. příl.
cena: 119 Kč
 

 

Myslivcova kuchařka. Kuchařské recepty sebrané myslivcem Juliem Röslerem z Lindavy.
U příležitosti konání výstavy Adepte cechu Hubertova ... Tradice a současnost myslivosti byla vydána kuchařka sestavena z rukopisu myslivce Julia Röslera z Lindavy, který ji sepsal v roce 1796. Předlohou mu byla oblíbená německy psaná Kuchařská kniha vycházející v letech 1701-1850.
Překlad: Jana Pšeničková, sestavila: Jana Fridrichová, ilustrace: Atila Vörös.
70 s.
Cena: 50 Kč

 

Auf den Spuren der Germanen / Po stopách germánů
Kolektiv autorů
Sborník příspěvků ke stejnojmenné výstavě podrobně představuje jednotlivé části projektu a jeho výsledky. Seznamuje se světem starých Germánů, experimentem v archeologii, archeologickou muzejní pedagogikou a terénním výzkumem.
Dvojjazyčná publikace, 184 s., barev. fotografie
Cena: 130,- Kč
Podrobnější informace zde.

Českolipský cín. K výstavě ve VMG v České Lípě červenec-srpen 2011.
Jaroslav Panáček
Katalog k výstavě, ve kterém se dočteme o historii cínu jako užitkovém kovu, o českolipských cínařích
a jejich cechu a o českolipské sbírce cínu.
15 s., [16] s. barev. fotografie
Cena: 50 Kč
 


 

Založení augustiniánského kláštera v České Lípě
Jaroslav Panáček
Publikace popisuje historii založení kláštera, jeho historický vývoj a významné osobnosti.
47 s., fotografie
cena: 50 Kč

 

 Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy
Václav Matoušek, Petr Jenč, Vladimír Peša
Kniha Václava Matouška, Petra Jenče a Vladimíra Peši přináší dosud nejpodrobnější přehled jeskyní
s archeologickými nálezy na území celé České republiky a mapuje vedle těch nejproslulejších i ty veřejnosti méně známé či neznámé.
Praha 2005
279 stran, fotografie, plánky
Cena: 290,- Kč

České hrady
Vladimír Peša
Kapesní ilustrovaný průvodce hradů v severních, východních a středních Čechách, Českosaském Švýcarsku a Kladsku. Nalezneme zde stručnou charakteristiku, historii, výklad názvu, zajímavosti a pověsti 360 hradů doplněné ilustracemi autora.
246 s., čb. il.
Cena: 240 Kč

 

 

 Historie a současnost podnikání na Českolipsku
 Kniha popisuje v první části vznik a rozvoj podnikání /napsal L. Smejkal/ a v druhé části jsou představeny firmy a  podnikatelé současnosti.
 143 s., ilustrace
 cena: 255 Kč

 
Historie výroby vánočního, masopustního a karnevalového zboží v Zákupech
Zdeněk Rydygr
Firma PVO s.r.o v Zákupech je poslední v Evropě, která vyrábí vánoční, masopustní a karnevalové zboží. O zakladatelích firmy a historii této výroby se dočtete v této brožuře.
Text také německy.
80 s., ilustrace.
cena: 35 Kč

 


 

Tajemné stezky - Máchův kraj - Českolipsko
Ladislav Smejkal
Navštivte spolu s autorem města Česká Lípa, Kamenický Šenov, Benešov nad Ploučnicí, Verneřice, Horní Polici, Úštěk či Levín, hrady Sloup, Ostrý, Pihel, Ronov či Lipý, zámky v Benešově, Horní Polici, Horní Libchavě, Stvolínkách či Liběšicích, kláštery v České Lípě a Konojedech, starobylá poutní místa
ve Verneřicích, Úštěku, Horní Polici či v Modlivém dole, vypravte se po stopách slavných i dávno zapomenutých rodáků a vyslechněte si příběhy a pověsti, které si po staletí vyprávěli naši předkové.
190 stran, obrázky
Cena: 240,- Kč

 


Zdislava z Lemberka
kolektiv autorů
Ve sborníku čtyř autorů se seznámíme s významnou osobností českých dějin 13. století,
svatou Zdislavou, patronkou manželství a rodiny
Česká Lípa 1990
52 stran, obrazová příloha
Cena: 22,- Kč

 

 


Lidová architektura v severních Čechách
Břetislav Vojtíšek, Josef Vařeka
Publikace přibližuje čtenářům specifické znaky severočeské lidové architektury a její vývoj.
Kniha má bohatý fotografický doprovod.
Česká Lípa 1999
117 stran, fotografie
Cena: 135,- Kč

 


Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje
Josef Panáček, Jaromír Wágner
Autoři nám na základě celoživotního bádání odkrývají dříve neznámé souvislosti vzniku básně Máj. Líčí nám i dávné události a pověsti o nich, jež se v našem kraji v době Máchova pobytu tradovaly. Ukazují tak, že děj Máje nevznikl pouze v autorově fantazii, ale že Mácha čerpal z místních pověstí
a vlastního pozorování.
Ústí nad Labem 1990
133 stran, fotografie Cena: 35,- Kč

 Soupis legionářů Českolipska 1914 - 1920
Ladislav Smejkal
Údaje o legionářích, žijících na Českolipsku.
Česká Lípa 2000
59 stran, fotografie
Cena: 75,- Kč

 

 

 


Kravaře - průvodce expozicí lidového bydlení v severních Čechách
Kolektiv autorů
Stručný obrazový průvodce expozicí, věnovanou severočeské lidové architektuře.
Česká Lípa 1998
fotografie
Cena: 8,- Kč
 

Lužické a Žitavské hory
Siegfried Weiss
Tato kniha představuje na 256nádherných fotografických území od Ještědského hřebene přes Lužické
a Žitavské hory až po Labské pískovce.
Příchovice 1998.
275 s., 256 fotografií
Cena: 290,- Kč


                                 

Správní vývoj Československa a okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990
Miroslav Sovadina
Autor sleduje územní vývoj okresu Česká Lípa spolu s vývojem a proměnami úřadů, které
v rámci okresu působily při výkonu správy různých resortů.
Česká Lípa, 1998.
194 s., 9 map.
Cena: 140,- Kč

 

 Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 9/2000
Kolektiv autorů
486 s., čb. fotografie
Cena: 130,- Kč

 

 

 

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 10/2001
Kolektiv autorů
439 s., čb. fotografie
Cena: 130,- Kč

 

 


Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 11/2002
Kolektiv autorů
351 s., čb. fotografie
Cena: 164,- Kč

 

 


Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 12/2003
Kolektiv autorů
479 s., čb. fotografie
Cena: 210,- Kč

 

 


 Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 13/2004
 Kolektiv autorů
 359 s., čb. fotografie
 Cena: 164,- Kč

 


 Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 14/2005
 Kolektiv autorů
 326 s., čb. fotografie
 Cena: 152,- Kč

 


 Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 15/2006
 Kolektiv autorů
 228 s., čb. fotografie
 Cena: 100,- Kč

 


Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 16/2007
Kolektiv autorů
308 s., čb. fotografie
Cena: 137,- Kč

 


Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 17/2008
Kolektiv autorů
319 s., čb. fotografie
Cena: 135,- Kč
Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 18/2009
Kolektiv autorů
351 s., čb. fotografie
Cena: 150,- Kč


 

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 19/2010
Kolektiv autorů
261 s., čb. fotografie
Cena: 116,- Kč


 

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 20/2011
Kolektiv autorů
526 s., čb. fotografie
Cena: 213 Kč

 


 

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 21/2012
Kolektiv autorů
319 s., čb. fotografie
Cena: 159 Kč


 

Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. 22/2013
Kolektiv autorů
431 s., čb. fotografie
cena: 210,- Kč

 


 

Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 23/2014
Kolektiv autorů
350 stran, čb. fotografie
Cena: 175 Kč

 


 


Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska 24/2015
Kolektiv autorů
270 stran, čb. fotografie
cena: 154 Kč

 Bezděz - vlastivědný sborník Českolipska. 25/2016
Kolektiv autorů
334 s., čb. fotografie
Cena: 163,- Kč
 

 

 


Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 26/2017

Kolektiv autorů
326 stran, čb. fotografie
Cena: 165,- Kč

 

 


Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 27/2018

Kolektiv autorů
398 stran, čb. fotografie
Cena: 196,- Kč