Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 14/2005

 

 

 

 

 

Obsah:

Panáček, Jaroslav: Ke vzniku českolipské veduty tzv. tovaryšského listu - str. 5
Schöttner, Jan: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století - II. Kamenický Šenov (2. část) - str. 21
Barus, Martin: Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku -str. 45
Raková, Zuzana: Oslavy 600. výročí prvního listinného doložení města České Lípy v roce 1937 -str. 89
Smejkal, Ladislav: Květen 1945. Dodatky k situaci na Českolipsku 1. - 9. 5. 1945 -str. 103
Kühn, Petr: Hornina Holého vrchu u České Lípy - str. 119
Havránek, Petr - Adamovič, Jiří: Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách -str. 133
Purchart, Luboš: Příspěvek k poznání střevlíkovitých (Coloptera, Carabidae) Českolipska -str. 163
Honců, Miroslav: Střavlíkovití (Carabidae) Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník - str. 177
Lorenc, Tomáš: Velikost populace lelka lesního (Camprimulgus europeaus) v bývalém VVP Ralsko -str. 211

Materiály:

Aschenbrenner, Martin: Zákupský inventář z roku 1608 -str. 233
Jarolímková, Jaroslava - Sovadina, Miloslav: Farní kroniky na okrese Česká Lípa -str. 241

Drobnosti:

Gelnar, Michal: Nález zlomku skla s hutní výzdobou typu filigránu ve Sloupu v Čechách -str. 267
Peša, Vladimír - Bajak, Petr: Průzkum hrobů z války 1866 u Kuřívod -str. 273
Kühn, Petr: Svatý Jan podruhé umučený -str. 279
Gelnar, Michal: Neznámý sklářský výtvarník Bruno Riedel -str. 287
Sykáčková, Olga: Sbírky textilu v českolipském muzeu - str. 295
Kühn, Petr: Modrý hřeben v Lužických horách -str. 297
Filip, Karel: Některé vzácnější druhy ptáků zjištěné na Českolipsku v posledních letech -str. 301
Vitáček, Zdeněk: Příspěvek k výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) na Českolipsku -str. 311

Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2005, 326 s., ISBN 80-86319-08-3, ISSN 1211-9172