Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 16/2007

 

 

 

 

 

Obsah:

Panáček, Jaroslav: Kuník z Weitmile "plebanus in Lipa" a jeho rod -str. 5
Kühn, Petr: Poznámky k tajemnému hradu "Winterstein" v Lužických horách - str. 27
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek ve Velkém Valtínově - str. 49
Gajdošík, Petr: K počátkům hornolibchavského panství řádu Maltézských rytířů -str. 79
Smejkal, Ladislav: Proč vznikla Jednota bratrská v Dubé str. 93
Raková, Zuzana: Boj o výročí. Spor o oprávněnost oslav 600. výročí města České Lípy v roce 1937 - str. 103
Honců, Miroslav - Marcin, František: Nález hnízdotvorky pospolné (Atherix ibis (F.), hnízdotvorkovití (Athericidae)
na řece Ploučnici -str. 125
Plánská, Marta: Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Vápěnka -str. 135

Materiály:

Aschenbrenner, Martin: Závěť Zdislava Berky z Dubé a Lipé na Zákupech -str. 159
Aschenbrenner, Martin: Interiéry zámku v Zákupech v polovině 19. století a možnosti jejich rekonstrukce -str. 175
Smejkal, Ladislav - Sovadina, Miloslav : Stopami vlastivědy. Čtyřicet let činnosti Klubu přátel muzea -str. 191

Drobnosti:

Gelnar, Michal: Keramické "radýlko". Příspěvek k dějinám sklářské techniky -str. 219
Gelnar, Michal: Barokní lustrové ověsky ze sklárny Rollhütte v Lužických horách. Příspěvek k typologii českých lustrových ověsů -str. 225
Gelnar, Michal: Skleněné přesleny z Lužických hor. hmotné prameny z naleziště sklárny Nová Huť -str. 235
Beneš, Jaroslav: Celnice v Horní Světlé - str. 241
Pokorný, Zdeněk: Zapomenutý hrdina JUDr. Vladimír Hora -str. 253
Havránek, Petr: Skalní reliéfy u Mařenic -str. 259
Havránek, Petr: Pivovarské sklepy v Mimoni -str. 259
Kühn, Petr: Málo známý nápis na Dutém kameni u Cvikova -str. 275
Sovadina, Miloslav: Změna v územním rozsahu okresu Česká Lípa - str. 283
Brožek, Jiří: Hnizdění dudka chocholatého (Upupa epops) - str. 287

Kronika:

Sovadina, Miloslav : Rozloučení s JUDr. Richardem Klosem -str. 293

Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2007, 307 s., ISBN 978-80-86319-00-1, ISSN 1211-9172