Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 9/2000

 

 

 

 


Obsah:

Gabriel, František - Panáček, Jaroslav: Dějiny hrnčířství v České Lípě -str. 5
Úlovec, Jiří: Tvrz a zámek v Kuřívodech u Mimoně -str. 43
Gajdošík, Petr: Blektové z Útěchovic. Příspěvek ke genealogii rytířského rodu -str. 73
Gelnar, Michal: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část III. - Shrnutí -str. 103
Gelnar, Michal - Plekanec, Miroslav - Štika, Jan: Kde ležely Glasendorfy? -str. 119
Veselý, Miroslav: Důl "Anton Segen Gotes" ve Světlinách u Dolního Podluží -str. 137
Kühn, Petr: Mečový kámen u Kravař -str. 161
Sovadina, Miloslav: Výroba automobilů Gatter v Zákupech -str. 177
Smejkal, Ladislav: Desátý ročník Bezdězu 1947 - 1948 -str. 207
Kühn, Petr: Rudolf Korb a jeho "Boží zahrada" -str. 233
Brzák, Přemysl - Fabiánek, Otakar - Havránek, Petr: Jeskyně na Milštejně -str. 253
Vitáček, Zdeněk: Deset let sledování netopýrů a vrápenců na Českolipsku -str. 269
Honců, Miroslav: Entomologický průzkum Luže v Lužických horách v roce 1998 - 1999 -str. 307
Benda, Martin: Ohrožená květena Kravařska po deseti letech -str. 325
Planská, Marta: Inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Klíč -str. 349
Vosáhlová, Veronika: Českolipský kronikář Hans Kriesche a jeho kronika -str. 387
Plekanec, Miroslav: Míšenská dolina -str. 417

Drobnosti:

Sovadina, Miloslav: Svatba Ferdinanda d'Este v Zákupech -str. 439
Blažková, Jana: Příspěvek k vystěhování z Českolipska v letech 1969 - 1991 -str. 443
Havránek, Petr: Dobývání železných rud u Valtinova a Kunratic -str. 447
Honců, Miroslav: Pozorování významných druhů ptáků -str. 457
Benda, Martin: Pralouky na Českolipsku -str. 461

Zprávy:

Blažková, Jana: Státní okresní archiv Česká Lípa v nové budově -str. 471
Blažková, Jana: Pozůstalost Jaroslava Panáčka -str. 477


Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum 2000, 488 s., ISBN 80-86319-00-8, ISSN 1211-9172