Pracoviště archeologie a speleoantropologie - Aktuality

 

POZVÁNKA NA MUZEJNÍ NOC - sobota 5. 9. 2020:

Muzejní noc v Archeologickém muzeu - tip pro celu rodinu

Bohatý program XVII. Muzejní noci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě si můžete rozšířit o návštěvu Archeologického muzea. S platnou vstupenkou z muzejní noci tu na Vás čeká kromě prohlídky expozic menší výstava "Předchůdci palných zbraní", promítání a také dílnička pro děti i dospělé.

Poznejte bývalou českolipskou šatlavu v noci - těšíme se na Vás v sobotu 5. 9. 2020 od 20:00 do 24:00 hod.

 

Archeologické léto v Libereckém kraji:

Za archeologií Českolipska: Krajinou Holanských rybníků

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a třemi desítkami vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť pro Vás připravili sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.

V Libereckém kraji se do akce zapojilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, které vás v červenci a srpnu srdečně zve na komentované exkurze „Za archeologií Českolipska - Krajinou Holanských rybníků“.

„Naše exkurze propojují archeologicky nejbohatší sídelní areál s četnými polohami loveckého pravěku a lokalitami zemědělského pravěku na Českolipsku mimo souvisle zalesněné skalní terény. Pestrou krajinnou mozaiku s dochovanou sídelní strukturou sahající do středověku a relikty několika panských sídel vybudovaných na pískovcových skalních blocích tu dotváří unikátní soustava rybníků“, uvedl archeolog českolipského muzea a jeden z průvodců Petr Jenč.

Holanskými rybníky je dnes nazývána soustava 23 rybníků pozdně středověkého a časně novověkého založení. Oblast mezi městysem Holany a obcí Stvolínky přináší kromě hodnot krajinářských, environmentálních a rekreačních také jedinečnou možnost seznámení s archeologickými lokalitami loveckého i zemědělského pravěku, středověkým osídlením s panskými sídly na pískovcích (tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic, Milčany). Samostatně bude během exkurzí pojednáno o archeologickém poznávání rybníků i zaniklých mlýnů.

Exkurze se uskuteční 4. a 18. července a 8. a 22. srpna 2020. Účastnický poplatek dobrovolný.

Zahájení vždy ve 13:00 hod. v Holanech u tur. rozcestníku a restaurace (50.6186086N, 14.4969553E).
V místě možnost parkování. Předpokládané zakončení akce v 17:00 hod.

Nutná je registrace účastníků nejpozději den před termínem exkurze. Přímý vstup do rezervačního systému zde.

Informace o dalších českých a moravských místech zapojených do projektu jsou na webu Archeologického ústavu nebo na facebookových stránkách .

Tiskovou zprávu Libereckého kraje z 16. 6. 2020 naleznete zde.

Aktualizováno  21.  8.  2020

 

Zahajujeme Archeologické léto 2020

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve Vašem okolí. Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Na všech výpravách zajímavých českých a moravských archeologických lokalitách Vás budou provázet zkušení odborníci, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých.

Projekt Archeologické léto realizují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a třemi desítkami dalších archeologických pracovišť. Během prohlídek se zájemci dozví co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách. Těšíme se na Vás :)

Nabídku s přehledem akcí po celé ČR s možností rezervace naleznete zde.

 

 

Vloženo  19.  6.  2020

 

Letní sezóna v Archeologickém muzeu v České Lípě

V úterý 2. června se pro veřejnost otevírají pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě :)

Vydejte se za prohlídkou expozic do pobočky Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě a seznamte se s archeologií jeskyní a skalních převisů severních a severovýchodních Čech, Jesenického krasu či Podyjí.
Druhá část expozic je věnována archeologickému poznávání České Lípy, vlastnímu objektu bývalé městské šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České Lípě.

Do konce září nás můžete navštívit denně kromě pondělí, vždy v 9-12 a 13-17 hod.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.

Podrobné nformace naleznete zde.

Vloženo  28.  5.  2020

 

PF 2020

Letos jsme pro naše přání vybrali červeně malovanou keramiku z hrnčířských dílen v České Lípě - symbol vyspělosti středověkého hrnčířství na severu Čech. Světlou malováním zdobenou hrnčinu známe i ze sousedních regionů, například ze středního Pojizeří, kde ji nejpozději od sklonku 13. století známe (spíše jako luxusnější zboží) z některých panských sídel nebo prostředí měst. Ještě na počátku 18. století byli českolipští hrnčíři pověstní svým umem. V díle o Českém království z roku 1712 píše M. Vogt o "proslulých hrnčířských dílnách, jaké nenalezneme nikde v Čechách, a zboží odtud se vyváží i do Saska a Šestiměstí". Z posledního záchranného výzkumu, které jsme před třemi lety v bývalé hrnčířské čtvrti v České Lípě realizovali, čeká přes půl milionu artefaktů ve 420 přepravkách na své finální umytí, ošetření a podrobnější odborné vyhodnocení. Rok 2020 by měl být první významnější etapou tohoto potřebného, krásného i náročného úkolu.

Naše přání ve formátu PDF naleznete zde.
 

 

 

POZVÁNKA NA EXKURZI  23. 11. 2019:

Za pískovcovým fenoménem Kostecka

archeologie – historie – geologie – hydrogeologie – živá příroda – ochrana území – památné stromy

Stejně jako v loňském i předloňském roce se letos již podruhé vydáme do hodnotných lokalit Českého ráje s exkurzí zaměřenou na nejzásadnější fenomén Českého ráje - pískovec. Komentovaná prohlídka s návštěvou přírodní rezervace Údolí Plakánek v Českém ráji.
Akce proběhne v sobotu 23. listopadu, sraz účastníků je v 10:00 hod. na parkovišti "Kost - pod hradem".

Těšit se můžete na procházku s výkladem o geologii, geomorfologii, archeologii a historii, živé přírodě, památných stromech a ochraně území ve světle nejnovějších poznatků i překvapivých výzkumů.

Provázet budou archeolog a speleoantropolog Petr Jenč, geolog a hydrogeolog Jaroslav Řihošek, ekoložka a botanička Lenka Šoltysová a Milena Roudná, dlouholetá pracovnice MŽP a členka odborného komitétu OSN pro ochranu životního prostředí.

Cyklus "Za pískovcovým fenoménem Českého ráje" připravuje Dům přírody Českého ráje ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem Český ráj, o.p.s.

Účastnický poplatek je dobrovolný. Těšíme se na Vás.

Další informace naleznete zde.

Informační leták - otevřít

 

 

 

Pískovcový geofenomén: Ocenění pro geologa a hydrogeologa Jiřího Bruthanse

Laureátem Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2019 se stal vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy doc. Jiří Bruthans za projekt "Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování".
Projekt se zabýval vlivem tlaku (napětí) v hornině na zvětrání a erozi pískovce a vznikem skalních útvarů, jako jsou například skalní brány, převisy, skalní hodiny.

Video Grantové agentury ČR s J. Bruthansem zde.

Široké veřejnosti jsou výsledky výzkumů pískovcového geofenoménu prezentovány mj. v rámci cyklu terénních exkurzí Za pískovcovým fenoménem Českého ráje, který od roku 2017 připravují Dům přírody Českého ráje, Pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem Český ráj, o.p.s.

Vloženo  6.  10.  2019

 

Exponát měsíce listopad:

Výbava na poslední cestu

Vystavený soubor představuje výběr předmětů nalezených při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2006 v prostoru bývalého hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. Nálezy podobného charakteru se běžně vyskytují v prostředí hřbitovů
a nejčastěji souvisí s výbavou zemřelého na jeho poslední cestu.
Ukládání předmětů do hrobů, které mělo zajistit nositeli ochranu a ukázat jeho postavení ve společnosti, se objevuje již od počátků pohřbívání v pravěku. V různých formách tento zvyk přetrvává dodnes.
Více zde.

                                            

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE v Českém ráji

sobota  26. 10. 2019

Oslavte s námi Mezinárodní den archeologie v Českém ráji účastí na některé z komentovaných prohlídek jednoho z neznámnějších archeologických památkových areálů u nás - hrad Drábské světničky, hradiště Hrada a Klamorna.
Mezinárodní den archeologie je svátkem archeologie a nadšení z objevování. Poprvé byl slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

Komentované prohlídky s archeologem Petrem Jenčem budou probíhat od 10 do 17 hod.

Vyberte si místo a čas, které Vám nejvíce vyhovují - přehled zde.

Plakát s pozvánkou ke stáhnutí zde.

Mezinárodní den archeologie v Českém ráji 2019 pořádají Dům přírody Českého ráje, Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Nymburk a Pracoviště acheologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p.o. ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem Český ráj o.p.s.

 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ČESKÉ LÍPĚ 2019

sobota  19. 10. 2019

"Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů."

Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

Již potřetí Vás pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Vás srdečně zvou na "Malé archeologické putování Českou Lípou" (exkurze), na speciální prohlídku Archeologického muzea - Šatlavy, ale i do expozic hlavní budovy muzea - Kláštera.

• Malé archeologické putování Českou Lípou

Komentované exkurze po stopách nejzajímavějších archeologických výzkumů v České Lípě proběhnou v 10:00, 13:00
a 15:00 hod., se zahájením
i zakončením před Archeologickým muzeem – Šatlava.
Okruh městem o délce 2.5 km; časově by exkurze neměla překročit 2 hodiny.

• Za archeologií do expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Archeologické muzeum – Šatlava: komentované prohlídky, promítání i představení "archeologických kuriozit" ve sbírce muzea. Program od 10:00 do 17:00 hodin.

Hlavní budova (Klášter): možnost prohlídky stálých expozic s archeologickou tematikou (Pravěké osídlení Českolipska, Archeologie středověku na Českolipsku, Starověký Egypt a Českolipsko). Volnou jednorázovou vstupenku obdrží zájemci (pouze) na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava.

Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma. 

Těšíme se na Vás!

Plakát s pozvánkou ke stáhnutí zde.


 

 

 

 

Aktualizováno  7.  10.  2019

 

LETNÍ NABÍDKA PRO STUDENTY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

účast na 18. etapě archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci dlouhodobého projektu
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Český ráj
a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaného ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků
historické krajiny v CHKO Český ráj 2019

Co mají společného Skandinávie, severoitalská údolí Valcamonica a Valtellina, masiv Mont Bégo v Přímořských Alpách, rakouské Alpy či pískovcová krajina Pařížské pánve? V těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických petroglyfů. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Českého ráje - Globálního geoparku UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, se zajištěným ubytováním a příspěvkem na stravné.
Na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnily již dvě stovky zájemců a bylo zdokumentováno přibližně 21.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických / archeologických objektů.

Letošní sezóna proběhne v termínech

I. turnus:  15. – 20. červenec  (pouze pro proškolené zájemce s praxí)
II. turnus: 19. – 30. srpen  (pro zájemce bez předchozí praxe)

Základní pracovní náplní každého účastníka je vyhledávání a dokumentace skalních rytin (petroglyfů), historických nápisů a dalších pozůstatků lidské činnosti v pískovcovém reliéfu. Vlastní dokumentace obnáší jednoduché zaměřování, překreslování a fotografování, jednotlivé lokality jsou zanášeny do podrobných map. Dokumentovány jsou nejen objekty epigrafického zájmu (letopočty, nápisy, sekané či ryté symboly a figurální vyobrazení), ale také ostatní doklady historické krajiny – pozůstatky zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene, úvozy, hraniční kameny aj.

Pracovní doba: v terénu obvykle od 10 do 18/19 hodin (pauza na oběd je individuální).
Volnými dny jsou 24. a 25. 8.

Ubytování a základna: AOPK ČR – Správa CHKO Český ráj, ul. Antonína Dvořáka 294, Turnov. Objekt se nachází v centru města, necelých 100 m od Náměstí Českého ráje, 20 min. chůze od hlavního vlakového nádraží. Pro potřeby výzkumu je užívána zrekonstruovaná podkrovní část se zasedací místností, samostatnými ložnicemi s lůžky a skříní, plně vybavenou kuchyňkou (vařič, nádobí, rychlovarná konvice, lednice) a vlastním sociálním zařízením vč. sprchy s teplou vodou. Ve II. turnusu bude využíváno také zázemí Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova.

Náklady spojené s ubytováním účastníci výzkumu nehradí; každodenní přeprava ze základny do terénu a zpět je zajišťována služebními vozy.

Je nezbytné, aby účastníci výzkumu dorazili do místa ubytování večer před prvním pracovním dnem (tj. v neděli 14. 7. nebo 18. 8.) mezi 17:00 a 20:00 hod.

Stravování: si zajišťuje každý sám; možnost nákupu i využití blízkých restaurací.
Studenti mohou využít příspěvku na stravné formou odměny ve výši 3.000 Kč.

S sebou: přezůvky, spací pytel, minimálně jednu baterku s širším osvitovým záběrem, obuv s neklouzavou podrážkou, oblečení vhodné do lesního terénu a pláštěnku. Účastníci, kteří mají možnost, nechť si přivezou rovněž digitální fotoaparát a stativ (není podmínkou).

Doplňující informace pro zájemce o účast ve II. turnusu:
Předběžné znalosti nejsou nutné, účastníci jsou vždy podrobně zaškoleni na začátku turnusu. Vítány jsou zkušenosti práce s mapou, fotografováním a kresličské schopnosti, předpokládán je zájem o archeologii, historické nebo přírodní vědy a schopnost pohybu v členitém terénu.

Máte zájem se výzkumu zúčastnit?

K závaznému přihlášení využijte e-mailové adresy petrjenc@centrum.cz.
Nezapomeňte prosím uvést na který turnus se hlásíte, u studentů též školu / studijní obor a telefonický kontakt.

Maximální počet účastníků na turnus je 10 osob.

Elektronická verze informačního letáku zde.
 

 

 

 

  

Více informací o projektu naleznete zde.

Reportáž České televize z letního výzkumu 2012 (Události v regionech) – zde (od 21:28 minuty).
Reportáž České televize z letního výzkumu 2013 (Události v regionech) – zde (od 21:20 minuty).
Reportáže České televize v výzkumu v roce 2014zde (od 12:40 minuty) a zde (3D skenování).
Reportáž České televize z letního výzkumu 2016 (Události v regionech Praha) – zde (od 23:03 minuty).

 

Hrad Rotštejn - dokumentace historických petroglyfů. Foto T. Slavík, 2010

Hrad Rotštejn - dokumentace historických petroglyfů. Foto T. Slavík, 2010

Klokočské průchody - doplňující průzkum a revize dokumentačních karet z r. 2005. Foto T. Slavík, 2010

Klokočské průchody - doplňující průzkum a revize dokumentačních karet z r. 2005. Foto T. Slavík, 2010

Drábské světničky - dokumentace nepřístupných prostor skalního bloku F. Foto P. Jenč, 2009

Drábské světničky - dokumentace nepřístupných prostor skalního bloku F. Foto P. Jenč, 2009

 

Aktualizováno  16.  8.  2019

 

POZVÁNKA NA EXKURZI  23. 3. 2019:

Za pískovcovým fenoménem Podtroseckých údolí

archeologie – historie – geologie – hydrogeologie – botanika – zoologie – ochrana území

Unikátní ekofenomén pískovců a mokřadů oslavíme při příležitosti Světového dne vody terénní exkurzí "Za pískovcovým fenoménem Podtroseckých údolí". Akce proběhne v sobotu 23. března, sraz účastníků je v 10:00 hod. na parkovišti u rybníku Vidlák.

Těšit se můžete na procházku s výkladem o geologii, geomorfologii, archeologii a historii, živé přírodě a ochraně území ve světle nejnovějších poznatků i překvapivých výzkumů.

Již pátou exkurzi z cyklu Za pískovcovým fenoménem Českého ráje připravuje Dům přírody Českého ráje ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze - Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem Český ráj, o.p.s.

Provázet budou archeolog a speleoantropolog Petr Jenč, geolog, hydrogeolog a karsolog Jiří Bruthans, ekoložka a botanička Lenka Šoltysová a ornitolog Vojtěch Šťastný.

Účastnický poplatek je dobrovolný. Těšíme se na Vás.

Další informace naleznete zde.

Informační leták - otevřít. 

Vloženo  14.  3.  2019

 

Exponát měsíce březen:

Od střepů k míse

Areál historické hrnčířské čtvrti v České Lípě, rozkládající se na levém břehu řeky Ploučnice po obou stranách Hrnčířské ulice, představuje jednu z nejvýznamnějších lokalit řemeslné výroby u nás, s kontinuitou výroby od 2. poloviny 13. století do počátku 20. století. Zdejší hrnčíři zásobovaly ve vrcholném středověku a starším novověku část severních Čech, ale i sousední Lužici a Sasko.
Více zde.

Vloženo  19.  2.  2019

 

Po 15 letech končí výzkumný projekt v NPP Na Špičáku
v Jesenickém krasu

Na sklonku letošního roku skončila podrobná epigrafická dokumentace skal na Velkém Špičáku u Supíkovic na Jesenicku. O rok dříve byl dokončen rozšířený komplexní výzkum více než 410 metrů dlouhého jeskynního labyrintu v útrobách vrchu. Průběžně probíhá vyhodnocení 15leté práce tvořené třemi samostatnými projekty.

Jeskyně Na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě, s historicky výjimečným postavením v oblasti jesenicko-zlatohorského rudního revíru. Jeskyně se proto stala cílem systematického bádání archeologů, historiků a specialistů památkové péče vedených P. Jenčem. Zdokumentováno přitom bylo 4000 nápisů, kreseb a maleb, z nichž nejstarší pocházejí z pozdního středověku a souvisejí s návštěvy prospektorů. V roce 2013 bylo několik nejcennějších objektů zachráněno restaurátorskou obnovou včetně unkátní renesanční malby Adorace kříže v centrální části jeskyně.

Reportáž Českého rozhlasu Olomouc z 13. 11. 2018 naleznete zde.

Jeskyně Na Špičáku je jednou ze 14 zpřístupněných jeskyní v péči Správy jeskyní České republiky  více zde.

Vloženo  31.  12.  2018

 

Pracoviště s tradicí...

20 let s Vámi – 20 let pro Vás

V roce 1998 vzniklo při Historickém oddělení tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v České Lípě samostatné Pracoviště nejstarších dějin, od roku 2003 známé pod současným názvem Pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (nově příspěvkové organizace Libereckého kraje).

Pracoviště se zabývá především výkonem archeologické památkové péče v regionu Českolipska, vlastní vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na pravěké osídlení severních Čech, na speleoantropologii (obor zkoumající vztah člověk – jeskyně od pravěku po současnost) a dokumentaci historických petroglyfů a graffiti ve skalních oblastech. Má vlastní informační databázi archeologických lokalit a nálezů z okresu Česká Lípa, Podještědí i sousedních regionů, průběžně sestavuje databázi historických skalních rytin, nápisů a maleb. Pracoviště zajišťuje také archeologický servis pro Mnichovohradišťsko. Zvláštní pozornost věnujeme muzejní osvětové činnosti, pořádání přednášek, seminářů, popřípadě exkurzí pro širokou veřejnost, zajišťování studentských praxí na pracovišti, při archeologickém terénním výzkumu nebo v rámci interdisciplinárních vědecko-výzkumných projektů. Za 20 let existence pracoviště byl archeologický sbírkový fond českolipského muzea rozšířen o tři čtvrtě milionu artefaktů. Odborná péče o zajištěné a zachráněné nálezy a jejich prezentace patří k základním pilířům muzejní archeologické práce.

Od května 2011 nás najdete na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava v České Lípě.

Vloženo  1.  2.  2018,  upraveno

 

POZVÁNKA NA EXKURZI  27. 10. 2018:

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

Hrad Drábské světničky,
výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku jedné z nejvýznamnějších archeologických kulturních památek na našem území - Hrad Drábské světničky, výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna.

Akce se koná za každého počasí, v sobotu 27. října ve 14:00 hod.
Sraz je na parkovišti v Dnebohu pod Drábskými světničkami (Kavčina).

Pořádají Dům přírody Českého ráje, Lesy České republiky, s. p. - KŘ Brandýs nad Labem ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správou CHKO Český ráj a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - Pracovištěm archeologie a speleoantropologie.

Akce není zatížena účastnickým poplatkem. Těšíme se na Vás.

Další informace naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno  24.  10.  2018

 

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ČESKÉ LÍPĚ 2018

sobota  20. 10. 2018

"Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů."

Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

Již podruhé Vás pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Vás srdečně zvou na "Malé archeologické putování Českou Lípou" (exkurze), na speciální prohlídku Archeologického muzea - Šatlavy, ale i do expozic hlavní budovy muzea - Kláštera.

• Malé archeologické putování Českou Lípou

Komentované exkurze po stopách nejzajímavějších archeologických výzkumů v České Lípě proběhnou v 10:00, 13:00 a 15:00 hod., se zahájením i zakončením před Archeologickým muzeem – Šatlava.
Okruh městem o délce 2.5 km; časově by exkurze neměla překročit 2 hodiny.

• Za archeologií do expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Archeologické muzeum – Šatlava: prohlídka expozic s průvodcem, promítáním i představením "archeologických kuriozit" ve sbírce muzea. Program od 10:00 do 17:00 hodin.
Hlavní budova (Klášter): možnost prohlídky stálých expozic s archeologickou tematikou (Pravěké osídlení Českolipska, Archeologie středověku na Českolipsku, Starověký Egypt a Českolipsko). Volnou jednorázovou vstupenku obdrží zájemci (pouze) na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava.

Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma. 

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo  3.  10.  2018,  aktualizováno

 

Tisková zpráva  Libereckého kraje 9. 10. 2018:

Mezinárodní den archeologie přinese zábavu i poučení

Mezinárodní den archeologie se letos slaví v sobotu 20. října. Během tohoto svátku archeologové pro veřejnost připravují společenské a kulturní akce. Oslavy archeologie se poprvé konaly v USA v roce 2011, brzy pronikly do zahraničí a v roce 2013 už svátek slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně konají i v České republice. Cílem Mezinárodního dne archeologie je probudit v lidech vášeň pro minulost.

„Popularizovat archeologii a vysvětlovat její důležitost je jedním z podstatných úkolů archeologů.  Bez jejich práce by na mapě historie zůstala řada bílých míst,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V letošním roce se do oslav Mezinárodního dne archeologie zapojilo Muzeum Českého ráje v Turnově a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Obě muzea si pro návštěvníky připravila zajímavý program. V České Lípě Vás srdečně zvou na exkurzi nazvanou „Malé archeologické putování Českou Lípou“, na speciální prohlídku Archeologického muzea – Šatlavy spojenou s promítáním, ale i do expozic hlavní budovy muzea – Kláštera. Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

„Archeologové našich příspěvkových organizací mají za sebou významné objevy. Jan Prostředník s kolegy z Muzea Českého ráje například objevil gotický kostel sv. Alžběty v Jilemnici. Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci zase pracuje mimo jiné na rozsáhlém výzkumu v Jablonném v Podještědí. Již nyní objevil společně s dalšími spolupracovníky středověké hradby a vstupní bránu do města, trativod, zvířecí obětinu, řadu střepů či základy domů,“ doplnila Květa Vinklátová, která popsala i práci dalších archeologů: „Petr Jenč se svými kolegy z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě pokračoval ve výzkumném projektu dokumentace historických petroglyfů ve skalních městech Českého ráje, kde již zdokumentovali 21.000 objektů. Při záchranných výzkumech pak objevili například renesanční kuchyni na zámku v Doksech, dokumentovali historické kanalizační systémy v České Lípě a ve Cvikově, přispěli k poznání pravěkých aktivit na úpatí Ronova a se zapojením fyziků poodhalili tajemství zaniklého kostela sv. Petra a Pavla v centru České Lípy.“

V souvislosti s Mezinárodním dnem archeologie připravilo Muzeum Českého ráje cyklus přednášek na turnovských středních školách a učební hodiny pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Ty se konají v prostorách muzejní expozice věnované nejstarším dějinám Českého ráje a Pojizeří. Představen bude dosud nejrozsáhlejší archeologický výzkum v celém Libereckém kraji, kterým je plošný odkryv pravěkého a raně středověkého sídliště v Turnově – Maškových zahradách, dále objev místa těžby suroviny a výroby kamenných seker, jež zásobovaly v neolitu celou Evropu, nebo nová zjištění ze systematického archeologického výzkumu jeskyní a převisů ve skalních oblastech Českého ráje.

Pochopitelně nemůže chybět ani prezentace významného nálezu kostela sv. Alžběty v Jilemnici, který posunul počátky osídlení o celé století do minulosti. Budou představeny i výsledky komplexního environmentálního průzkumu včetně antropologické analýzy kosterních pozůstatků tří majitelů jilemnického panství z rodu Valdštejnů ze 14. století. Archeologický výzkum kostela sv. Alžběty byl navržen na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016, kterou vypisuje Národní památkový ústav. Pohlédnout si zájemci mohou i poklad stříbrných pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který byl v srpnu letošního roku náhodně objeven u staré stezky nedaleko Vysokého nad Jizerou.

Zdroj:  https://kvetavinklatova.kraj-lbc.cz/

Vloženo  9.  10.  2018

 

 

LETNÍ NABÍDKA PRO STUDENTY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL:

účast na archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci dlouhodobého projektu
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Správy CHKO Český ráj
a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaném ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2018

Co mají společného Skandinávie, oblasti Valcamonica – Valtellina (severní Itálie), Mont Bégo (Přímořské Alpy), masiv Dachstein a údolí Saalachtal v rakouských Alpách či pískovcová krajina Pařížské pánve? V těchto přírodně a historicky unikátních oblastech Evropy v minulosti proběhly nebo stále probíhají systematické výzkumy zaměřené na dokumentaci pravěkých či historických petroglyfů. Obdobný projekt zaměřený na dokumentaci rytých a tesaných památek středověku a novověku probíhá od r. 2000 ve všech pískovcových oblastech severních a severovýchodních Čech včetně Globálního geoparku Český ráj UNESCO.

Výzkum probíhá formou nehonorovaných praktik, na terénní části výzkumu se kromě posluchačů vysokých škol a několika profesionálů každoročně podílejí také zájemci z řad studentů vyšších ročníků gymnázií, středních a vyšších odborných škol, kteří jsou vítanými a užitečnými partnery. Od roku 2001 se terénního výzkumu zúčastnila více než stovka osob a bylo zdokumentováno přibližně 20.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a dalších historických (archeologických) objektů.

Letošní sezóna proběhne v termínech 23. červenec – 1. srpen (I. turnus) a 13. – 22. srpen (II. turnus) na území přírodní rezervace Příhrazské skály (oblast Drábské světničky), v okolí Hrubé Skály a na Maloskalsku.
Ubytování mají všichni účastníci zajištěno.

Základní pracovní náplní každého účastníka je vyhledávání a dokumentace skalních rytin (petroglyfů), historických nápisů a dalších pozůstatků lidské činnosti v pískovcovém reliéfu. Vlastní dokumentace obnáší jednoduché zaměřování, překreslování a fotografování, jednotlivé lokality jsou zanášeny do map. Dokumentovány jsou nejen objekty epigrafického zájmu (letopočty, nápisy, sekané či ryté symboly a figurální vyobrazení), ale také ostatní doklady historické krajiny – pozůstatky zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene, úvozy, hraniční kameny aj.

Předběžné znalosti nejsou nutné, vítány jsou zkušenosti práce s mapou, fotografováním a kresličské schopnosti, předpokládán je zájem o archeologii, historické nebo přírodní vědy a schopnost pohybu v členitém terénu. Zaškolení nových účastníků probíhá vždy na začátku každého turnusu.

Pracovní doba: v terénu obvykle od 10 do 18/19 hodin (pauza na oběd je individuální).
Volným dnem je vždy pátek (27. 7. a 17. 8.).

Ubytování a základna: AOPK ČR – Správa CHKO Český ráj, ul. Antonína Dvořáka 294, Turnov. Objekt se nachází v centru města, necelých 100 m od Náměstí Českého ráje, 20 min. chůze od hlavního vlakového nádraží. Pro potřeby výzkumu je užívána podkrovní část se zasedací místností, samostatnými ložnicemi s lůžky a skříní, plně vybavenou kuchyňkou (vařič, nádobí, rychlovarná konvice, lednice) a vlastním sociálním zařízením vč. sprchy s teplou vodou.

Náklady spojené s ubytováním účastníci výzkumu nehradí; každodenní přeprava ze základny do terénu a zpět je zajišťována služebními vozy.

Je nezbytné, aby účastníci výzkumu dorazili do místa ubytování večer před prvním pracovním dnem, tj. v neděli 22. 7. nebo 12. 8., mezi 17:00 a 20:00 hod.

Stravování: si zajišťuje každý sám; možnost nákupu i využití blízkých restaurací.
Studenti mohou využít příspěvku na stravné formou odměny ve výši 2.000 Kč.

S sebou: spací pytel, přezůvky, minimálně jednu baterku s širším osvitovým záběrem, obuv s neklouzavou podrážkou, oblečení vhodné do lesního terénu a pláštěnku. Účastníci, kteří mají možnost, nechť si přivezou rovněž digitální fotoaparát a stativ (není podmínkou).

Máte zájem se výzkumu zúčastnit?

K závaznému přihlášení využijte e-mailové adresy petrjenc@centrum.cz.
Nezapomeňte prosím uvést na který turnus se hlásíte, u studentů též školu / studijní obor a telefonický kontakt.

Elektronická verze informačního letáku zde.

Maximální počet účastníků na turnus je 12 osob.

Více informací o projektu naleznete zde.

Aktualizováno  3.  8.  2018

 

Česko - země neznámá: Českolipsko a Český ráj

Pořad Českého rozhlasu "Česko - země neznámá" přínaší každý všední den od 13:04 hod. řadu cestopisných reportáží se soutěžní otázkou. Turisticky i archeologicky zajímavé lokality Českolipska a Českého ráje představili Petr Jenč a Vladimír Peša:

• Hynšta v Příhrazských skalách – reportáž z 20. 6. 2018 zde.
• Hrad Děvín u Hamru na Jezeře – reportáž z 24. 5. 2018 zde.
• Hrad Jestřebí – reportáž z 12. 4. 2018 zde.
• Hrad Zbiroh v Českém ráji – reportáž ze 14. 12. 2017 zde.
• Psí kostel u Mimoně – reportáž z 16. 10. 2017 zde.
• Jiljov u Holan – reportáž z 11. 10. 2017 zde.

Aktualizováno  30.  6.  2018

 

HISTORICKO-ANTROPOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2018

(21. února – 24. května 2018)

Vzdělávací projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Bezplatný program v rozsahu 20 lekcí (40 přednáškových hodin) určený všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Lektorský tým tvoří specialisté ze 4 odborných organizací.

Seminář 2018 zahrnuje 7 výukových kurzů:

• Úvod do archeologie pravěku a středověku
• Archeologie raného středověku II
(předkřesťanské duchovní tradice, počátky českého státu)
• Vybrané kapitoly z kastelologie
• Keltové a středomořský svět
• Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 – 2000)
• Zamyšlení nad stoletím republiky
• Archaelogia Africa III – nejvýznamnější památky Maghrebu
 
(od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Lektoři:  Petr  Jenč – VMG ČL (vedoucí semináře; archeologické kurzy, Afrika), Ladislav Smejkal – VMG ČL (nové dějiny), Zuzana Chochulová – VMG ČL (kurz Archeologie raného středověku), Martin Trefný, Ph.D. – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Keltové a středomořský svět), Mgr. David Mikoláš – Podřipské muzeum Roudnice nad Labem (kurz Vybrané kapitoly z kastelologie), Mgr. Ivan Peřina – Národní památkový ústav ú.o.p. Liberec (kurz Vybrané kapitoly z kastelologie), Vladimír Peša, Ph.D. – VMG ČL (archeologické kurzy)

Přednášková odpoledne probíhala 1-2x týdně v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea.

Realizované exkurze:
Raně středověká Kouřim a za výstavou Mezi kmeny a státem (lektor Z. Chochulová) – 21. 4. 2018
Hrad Kalich u Třebušína (lektor D. Mikoláš) – 12. 5. 2018

Slavnostní zakončení semináře proběhlo ve čtvrtek 24. května, kdy 17 (z původně 32 zapsaných) posluchačů obdrželo absolventské listy.

Další informace o vzdělávacím projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě naleznete zde.

Aktualizováno  25.  5.  2018

 

Archeologickou expozici obohatila vzácná keltská mince

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě získalo na podzim 2016 od nálezce pana Milana Bartoníčka z Markvartic stříbrnou keltskou minci, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout v regionální historické expozici na hlavní budově muzea od 1. dubna 2017. Nález je mimořádný z několika důvodů. Jedná se o vzácný typ keltské mince vyšší nominální hodnoty, nazývané kvinár, která nebyla vyražena v Čechách, nýbrž ve vzdálené Galii, tedy na území dnešní Francie.

Podle určení specialisty na keltské a antické mince, ji dal razit ve druhé polovině 1. století př. Kr. jeden z galských vládců. Neznáme sice odpověď na otázku, kdy se mince dostala do Čech, ale z širšího kontextu můžeme předpokládat, že se tak stalo někdy v době římské. Kromě samotné mince je neméně významné i místo nálezu na okraji obce Markvartice, tedy v hornaté oblasti severu Čech, odkud ze širokého okolí žádný podobný nález neznáme. Krajina v té době ale liduprázdná nebyla. Záhadou ovšem zůstává, kdo v krajině mezi Děčínem, Českou Lípou a Libercem v té době vlastně žil. Kdyby se podařilo v místě objevu zjistit další archeologické artefakty – například zlomky keramiky, nebo jiné předměty, mohl by osamocený nález mince nabýt ještě mnohem zajímavějších souvislostí.

Vloženo  27.  3.  2017,  aktualizováno

 

POZVÁNKA NA TERÉNNÍ EXKURZI  28. 4. 2018:

Za pískovcovým fenoménem Příhrazských skal II

Mužský a centrální část Příhrazské vrchoviny

archeologie – historie – geologie – živá příroda – ochrana území – památné stromy

Srdečně Vás zveme na další exkurzi z cyklu "Za pískovcovým fenoménem Českého ráje", která proběhne v sobotu 28. dubna. Sraz účastníků je v 9:30 hod. na návsi obce Mužský.

Lidová architektura, památné stromy, tajuplné rokle a vláskatec tajemný, skalní věže, hrady, připomínky prusko-rakouské války... Komentovaná exkurze s prohlídkou méně známých částí přírodní rezervace Příhrazské skály v Českém ráji.
Provádět budou archeolog a speleoarcheolog Petr Jenč, geolog Jaroslav Řihošek, který opět předvede formou pokusu ukázku vzniku pískovcového reliéfu, Milena Roudná, dlouholetá pracovnice ministerstva životního prostředí a členka odborného komitétu OSN pro ochranu životního prostředí, která představí i svou novou publikaci o památných stromech Mnichovohradištska a Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Pořádá Dům přírody Českého ráje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správou CHKO Český ráj, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - Pracovištěm archeologie a speleoantropologie, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze - Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a Geoparkem Český ráj, o.p.s.

Akce není zatížena účastnickým poplatkem. Těšíme se na Vás.

Informační leták - otevřít. 

Vloženo  23.  4.  2018

 

Aktuálně z České Lípy: První etapa zjišťovacího archeologického výzkumu Škroupova náměstí byla zahájena

Výsledky první etapy výzkumu vycházející z nedestruktivní metody archeofyzikálního měření celé plochy náměstí by měly poskytnout důležité informace nejen pro potřeby záchranných archeologických výzkumů v této lokalitě, ale zejména projektové přípravě dlouho diskutovaného záměru revitalizace Škroupova náměstí.

První informace přinesl 13. a 14. 12. 2017 Českolipský deník – více zde.

Vloženo  17.  12.  2017

 

Česká Lípa: Archeologickým výzkumem bylo zachráněno
přes půl milionu artefaktů

O probíhajícím záchranném archeologickém výzkumu historické hrnčířské čtvrti v České Lípě v rozhovorech s Petrem Jenčem v dubnovém čísle Městských novin Česká Lípa a týdeníku 5+2 Českolipsko z 19. 5. 2017:
Články otevřít zde  a  zde (str. 4-5).

Vloženo  29.  5.  2017

 

POZVÁNKA NA TERÉNNÍ EXKURZI  18. 11. 2017:

Za pískovcovým fenoménem Hruboskalska

archeologie – historie – geologie – živá příroda – ochrana území

Srdečně Vás zveme již na třetí (a v letošním roce zároveň poslední) exkurzi z cyklu "Za pískovcovým fenoménem Českého ráje", která proběhne v sobotu 18. listopadu. Sraz účastníků v 9:45 hod. na parkovišti před zámkem Hrubá Skála.

Těšit se můžete na téměř šestikilometrovou procházku "srdcem" Českého ráje – hruboskalským skalním městem, s povídáním o zdejší živé přírodě, ochraně území, geologii, geomorfologii, archeologii a historii, ve světle nejnovějších poznatků a překvapivých výzkumů. Exkurze bude zakončena v Informačním středisku CHKO Český ráj na Bukovině, s možností malého občerstvení.

Přírodní rezervací Hruboskalsko provázejí Petr Jenč, Lenka Šoltysová a Jaroslav Řihošek.

Pořádají Dům přírody Českého ráje a Informační středisko CHKO Český ráj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správou CHKO Český ráj, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - Pracovištěm archeologie a speleoantropologie a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze - Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Akce není zatížena účastnickým poplatkem. 

Informační leták - otevřít. 

Vloženo  10.  11.  2017

 

Z programu Mezinárodního dne archeologie v České Lípě:

Malé archeologické putování Českou Lípou

Pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Vás srdečně zvou tuto sobotu21. října – na "Malé archeologické putování Českou Lípou", které se uskuteční v rámci Mezinárodního dne archeologie.

Komentované exkurze po stopách nejzajímavějších archeologických výzkumů v historických částech České Lípy proběhnou v 10:00, 13:00 a 15:00 hod., se zahájením i zakončením před Archeologickým muzeem – Šatlavou. Okruh městem o délce 2.5 km bude mít 12 zastavení, časově by exkurze neměla překročit 2 hodiny.
Archeologickou procházku doporučujeme spojit s prohlídkou muzea, kde bude mimo jiné promítán 3D model možné podoby České Lípy v pozdním středověku. Archeologické muzeum bude otevřeno v čase 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.

Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma.

 

Z programu Mezinárodního dne archeologie 21. 10. 2017:

Za archeologií do expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

• Archeologické muzeum – Šatlava: prohlídka expozic s průvodci i odpoledním překvapením, promítání virtuálního 3D modelu pozdně středověké České Lípy.
Hlavní budova (Klášter): za exponátem měsíce "Mincovní poklady archeologů", možnost prohlídky stálých expozic s archeologickou tematikou (Pravěké osídlení Českolipska, Archeologie středověku na Českolipsku, Starověký Egypt a Českolipsko). Volnou jednorázovou vstupenku obdrží zájemci (pouze) na pobočce Archeologické muzeum – Šatlava.

Otevírací doba: 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.

Aktualizováno  18.  10.  2017

 

POZVÁNKA:

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ČESKÉ LÍPĚ

sobota  21. 10. 2017

"Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů."

Svátek archeologie byl poprvé slaven v USA v roce 2011, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně koná i v České republice.

Pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Vás srdečně zvou na "Malé archeologické putování Českou Lípou" (exkurze), na speciální prohlídku Archeologického muzea - Šatlavy spojenou s promítáním (3D středověk), ale i do expozic hlavní budovy muzea - Kláštera.

Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup zdarma. 

Těšíme se na Vás :)

-------

Doplňující přehled akcí v rámci Mezinárodní dne archeologie v České republice a na Slovensku naleznete zde (ČR a SR), pro ostatní státy klikněte zde.

Vloženo  10.  10.  2017,  aktualizováno

 

Pozvánka: Mincovní poklady archeologů

V posledních desetiletích vydává země často svědectví z dávných dob o úkrytu mincovních pokladů. Ty jsou kromě archeologů také nalézány vyznavači rekreačního detektoringu. Bohužel tak v rozporu se zákony našeho státu mnohdy končí tyto vzácné nálezy v soukromých sbírkách nebo jsou rozprodány na numismatických burzách. O to větší poděkování patří všem, kteří nepodlehnou marnivé touze po obohacení a svůj náhodný nález oznámí muzeu. Tím se poklady stávají trvalou součástí kulturního dědictví, mohou být odborně vyhodnoceny a zpřístupněny všem zájemcům o archeologii a historii.

Exponátem měsíce října v přízemí hlavní budovy muzea (Klášter) se tak stávají zachráněné depoty pražských grošů z doby Václava IV. z Holan a Kravař na Českolipsku a ojedinělý nález stříbrné mince římského císaře Commoda ze Šluknovska.

 

                                            

Vloženo  10.  10.  2017

 

LETNÍ NABÍDKA PRO STUDENTY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL:

účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci dlouhodobého projektu
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, AOPK ČR, RP Liberecko - Správy CHKO Český ráj
a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaném ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje

Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny
v CHKO Český ráj 2017

Letošní sezóna probíhá v termínech 10. – 19. červenec (I. turnus) a 31. červenec – 9. srpen (II. turnus) zejména na území přírodních rezervací Příhrazské skály a Klokočské skály, v okolí Hrubé Skály, v Prachovských skalách a na Maloskalsku. Ubytování mají všichni účastníci zajištěno.

Elektronická verze informačního letáku zde.

Více informací o projektu naleznete zde.

Vloženo  29.  5.  2017,  aktualizováno

 

POZVÁNKA NA TERÉNNÍ EXKURZI  20. 5. 2017:

Za pískovcovým fenoménem
Klokočských a Besedických skal

archeologie – historie – geologie – živá příroda – ochrana území

Přehled dosavadních poznatků, ale i řada překvapivých výsledků nejnovějších výzkumů v severní části chráněné krajinné oblasti Český ráj. Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku v sobotu 20. května od 10:00 hod.

Přírodní rezervací Klokočské skály a Besedickými skalami provázejí Petr Jenč, Martin Slavík a Lenka Šoltysová.

Pořádá Dům přírody Českého ráje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správou CHKO Český ráj, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - Pracovištěm archeologie a speleoantropologie a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze - Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Akce není zatížena účastnickým poplatkem. 

Informační leták - otevřít.

Vloženo  12.  5.  2017

 

Z výzkumu českolipské hrnčířské čtvrti objektivem České televize:

Archeologové v České Lípě při záchranném výzkumu narazili na pozůstatky hrnčířské dílny reportáž ČT
8. 3. 2017 (Události v regionech - Praha)
  zde.

Vloženo  27.  3.  2017

 

POZVÁNKA NA TERÉNNÍ EXKURZI  8. 4. 2017:

Za pískovcovým fenoménem Příhrazských skal

archeologie – historie – geologie – živá příroda – ochrana území

Mysterium tajuplných roklí, jeskyní, převisů a skalních hradů, pozvolna řítící se skály a sesuvy doprovázené hukotem aut z dálnice D10, to jsou Příhrazské skály, které jsou od roku 1955 součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj a od roku 2005 Globálním geoparkem UNESCO. Přijďte 8. dubna na komentovanou prohlídku.

Přírodní rezervací Příhrazské skály provázejí Petr Jenč, Jiří Bruthans a Lenka Šoltysová.

Pořádá Dům přírody Českého ráje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Liberecko - Správou CHKO Český ráj, Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě - Pracovištěm archeologie a speleoantropologie a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze - Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Bez účastnického poplatku.  

Informační leták - otevřít.

Vloženo  28.  3.  2017,  aktualizováno

 

Ruka středověké hrnčířky v Archeologickém muzeu

Expozici Archeologického muzea Šatlava (pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě) věnovanou dějinám České Lípy obohatil zajímavý předmět, který pochází z rozsáhlého archeologického výzkumu v tzv. hrnčířské čtvrti. Českolipští hrnčíři od 13. do 18. století sídlili a pracovali kolem dnešní Hrnčířské ulice jižně od kostelíka sv. Máří Magdaleny, v prostoru dnešní Komerční banky a sídliště Střed. Typickými nálezy jsou nejrůznější defektní výrobky hrnců a kuchyňského nádobí ze všech technologických fází výroby. Nový exponát představuje vypálenou hrnčířskou hlínu s jedinečným otiskem lidské ruky, podle velikosti prstů snad spíše ženy nebo dítěte.

Příběh tohoto předmětu můžeme zrekonstruovat takto: Hrnčířská hlína byla uskladněna v nádobě, z níž hrnčířka nebo dětský pomocník hlínu rukama nabírali na formování například doplňků nádob, jako byly ucha, výlevky, nohy a držadla trojnožek apod. Po posledním nabrání hlíny se hrnec i s jeho obsahem zřejmě omylem dostal do pecní vsádky a prošel procesem výpalu. Jako defektní výrobek byl odhozen na smetiště (v hrnčířské čtvrti lépe řečeno na „střepiště“), kde rozbité fragmenty nádoby odpadly a zůstal jen nádobou vytvarovaný obsah. Archeologické muzeum Šatlava je pro veřejnost otevřeno celoročně. Srdečně vás zveme na návštěvu!

Vloženo  23.  2.  2016

 

Bronzový depot v expozici Archeologického muzea

Expozici pravěku archeologické pobočky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě obohatil nový významný exponát – soubor bronzových předmětů z pravěkého pokladu. Ten byl ukryt před více než 3 tisíci lety ve skalní oblasti v okolí Dubé a objevil ho šťastný nálezce z Doks v roce 2010. Celé tři roky trvalo odborné zpracování a vyhodnocení vzácného nálezu, který je od května 2014 zpřístupněn veřejnosti v historické budově bývalé městské šatlavy v České Lípě.

Nález patří do skupiny tzv. zlomkových depotů, tedy pokladů, v nichž jsou předměty rozlámány nebo častěji zastoupeny jen malými částmi. Vysvětlení, proč se tak dělo, je více. Bronz byla cenná surovina a poškozené předměty byly shromažďovány tehdejšími řemeslnými specialisty pro opakované přetavení, rozlámání tak zlepšovalo manipulaci a přepravu této „sběrné suroviny“. Jiné důvody jsou hledány v oblasti kultu – zničení předmětu mohlo mít různé symbolické nebo magické významy. S ohledem na místo nálezu našeho pokladu se přikláníme k této druhé variantě, tedy že byl uložen z kultovních pohnutek pravděpodobně jako obětina bohům. Archeologické muzeum ve Vězeňské uličce v České Lípě je pro návštěvníky otevřeno celoročně a má bezbariérový přístup.
Více zde.

Vloženo  2.  8.  2014,  aktualizováno

 

Léto a podzim 2014 objektivem České televize:

Archeologové používají v Českém ráji 3D skener – reportáž ČT 16. 10. 2014 (Události v regionech - Praha) o první dokumentaci nejcennějších historických petroglyfů v pískovcích Českého ráje pomocí 3D laserového skeneru (výzkumný projekt "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj")  zde a zde

Archeologové mapují centrum České Lípy – reportáž ČT 7. 9. 2014 (Zajímavosti z regionů - Praha) o záchranném archeologickém výzkumu historické Hrnčířské čtvrti v České Lípě zde (od 14:25 minuty)

Archeologové v České Lípě zkoumají zbytky takzvané Hrnčířské čtvrti – reportáž ČT 3. 9. 2014 (Události v regionech - Praha)zde 

Archeologický průzkum v Českém ráji – reportáž ČT 16. 8. 2014 (Zprávy ČT24 v 17:00 a 18:00) z II. turnusu studentských praktik v rámci výzkumného projektu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj, etapa 2014"zde (od 12:40 minuty)
 

 

Pozvánka na přednášku s promítáním 2. 12. 2014:

Kouzlo které vládne pískovcovým skalám

V různých částech světa vznikají v pískovci podivuhodné skalní útvary. Jak vznikají skalní brány, štíhlé jehly, převisy, skalní hodiny a další tvary? Proč jsou tyto jevy tak časté zrovna v pískovci? Proč se jim obdivujeme a používáme je jako kulisu dobrodružných filmů?

Celých 150 let na své odhalení čekalo tajemství, které marně luštily generace geologů a geomorfologů. V roce 2014 se podařilo česko-americkému vědeckému týmu najít překvapivě jednoduchou a trochu šokující odpověď...

Přijďte se podívat jak se stejně impozantní tvary, které jsou v přírodě, dají vytvořit jednoduchým způsobem v laboratoři. Není to jen o pískovci, ale o tom jak příroda funguje.

Za kolektiv spoluautorů J. Soukupa, J. Vaculíkové, M. Filippi, J. Schweigstillové, A. L. Maya, D. Mašína, G. Kletetschky a J. Řihoška s novými objevy seznámí vedoucí výzkumného týmu geolog Jiří BRUTHANS.

V úterý 2. prosince 2014 od 16:30 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea. Vstup zdarma.

Na mimořádnou přednášku v rámci XXV. Vánočních trhů v muzeu Vás srdečně zvou Pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a AOPK ČR - Správa CHKO Český ráj.

 

Vloženo  26.  11.  2014

 

Pozvánka na výstavu - Po stopách Germánů

Archeologie Germánů a Antické mince

Ambit 7. 3. - 31. 7. 2014

S březnem se do Vlastivědného muzea v České Lípě vrací po ročním cestování Ústeckým a Libereckým krajem česko-německá výstava „Po stopách Germánů“. Poté Čechy definitivně opustí a svou cestu bude pokračovat po muzeích a hradech v Sasku. Výstava v prostorách klášterního ambitu českolipského vlastivědného muzea seznámí návštěvníky se světem starých Germánů a představí výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3 v oblasti archeologického experimentu, ale také archeologické muzejní pedagogiky a terénního výzkumu.

Na výstavě uvidíte nejrůznější předměty každodenního života z doby před 1500 lety, které se za běžných okolností nemohou dochovat a mezi archeologickými nálezy většinou chybí. Dají se ale celkem jednoduše vyrobit podle známých předloh a to byl hlavní cíl experimentální archeologie v rámci tohoto projektu. A tak se nadšenci všech věkových úrovní vcítili do profesí truhlářů, tkalců, sklářů, nebo kovotepců a sami byli překvapeni, co vše dokáží svým umem i rukama vyrobit. Na výstavě můžete posoudit, jak jejich tvořivá práce dopadla, co se povedlo více a co méně. Dokázali byste to také?

Výstava je tentokrát rozšířena o výběr nejzajímavějších antických mincí, které se nacházejí ve sbírce muzea. Římskými i řeckými mincemi se totiž platilo i za hranicemi Římské říše – ve světě Germánů, čili v tehdejším Barbariku, jak Římané přezdívali severním oblastem včetně českých zemí.

Podrobněji jsme pro vás přiblížili také nejvýznamnější archeologickou lokalitu z tohoto období na Českolipsku – žárové pohřebiště v Jestřebí, prozkoumané již v letech 1935 – 1936 a spojované se zdejším germánským osídlením, ale i některé další zajímavé nálezy, které šťastní nálezci odevzdali do našeho muzea.

Výstava byla slavnostně zahájena 6. března 2014. Návštěvníci mohou být v případě zájmu obdarováni publikací „Antické mince ve sbírkách VMG v České Lípě“ vydanou jako doprovodný katalog z finančních prostředků Evropské unie.

Výstava byla prodloužena do 31. 7. 2014.

 

 

Aktualizováno  30.  5.  2014

 

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU 7. 4. 2014 – prezentace výsledků
výzkumného a restaurátorského projektu

• Reportáž České televize 7. 4. 2014 (ČT 24 - dopolední živý vstup) zde

• Reportáž České televize 7. 4. 2014 (Události v regionech Ostrava a Brno) zde

• Olomoucký deník 7. 4. 2014 zde

• Jesenický týdeník č. 15/2014

Vloženo  12.  4.  2014

 

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU (JESENICKO) – restaurátorský a výzkumný projekt objektivem České televize

• Reportáž České televize 12. 10. 2013 (Události v regionech a Události v kultuře) zde

Vloženo  23.  10.  2013

 

LÉTO 2013 V TERÉNU - natočili o nás:

Archeologové na Českolipsku zkoumají zbytky středověké vesnice – reportáž České televize 31. 7. 2013 (Události v regionech, cyklus Umění restaurátorů) o záchranném archeologickém výzkumu zaniklé vesnice na Cvikovsku zde

Lesy Českého ráje překryly dávné vesnice, zůstaly jen stopy pro archeology – reportáž ČT 11. 7. 2013 (Události v regionech) z I. turnusu studentských praktik v rámci výzkumného projektu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj, etapa 2013" zde

Vloženo  2.  9.  2013

 

Kniha "Po stopách Germánů" v prodeji

Dvojjazyčnou publikaci kolektivu autorů "Auf den Spuren der Germanen / Po stopách Germánů" vydalo Muzeum Západní Lužice v Saské Kamenici ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě u příležitosti zakončení tříletého projektu EU "Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu". Sborník příspěvků ke stejnojmenné putovní výstavě, zahájené 20. června 2012 v českolipském muzeu, podrobně představuje jednotlivé části projektu a jeho výsledky. Se světem starých Germánů, experimentem v archeologii, archeologickou muzejní pedagogikou a terénním výzkumem seznamují čtenáře na 184 stranách řešitelé projektu z obou zemí. Text doprovází více než stovka barevných fotografií a obrázků. Kniha má pevnou vazbu a je tištěna na kvalitním křídovém papíře.

Z obsahu:
• Projekt EU - Experiment "Germáni" (T. Puttkammer)
• Germáni v Horní Lužici
- Historicko-archeologický výzkum Germánů (M. Schrickel)
- Germáni v Horní Lužici - přehled stavu výzkumu (F. Koch-Heinrichs)
- Perly Germánů (S. Klausnitz)
• Archeotechnika a rekonstrukce
- Pokusy tavení bahenní železné rudy (T. Puttkammer)

- Ekologická stopa Germánů (R. Schwarz)
• Terénní výzkumy v severních Čechách
- Vývoj krajiny Lužických hor za posledních 15000 let (V. Peša - R. Kozáková)
- Českolipsko mezi léty 400 př. n. l. - 568 n. l. (V. Peša - P. Jenč)
• Experimenty na hraně - mezi výsledkem a zážitkem
- Experimenty v muzeu (A. Eckardt)
- Výroba skleněných perel jako nabídka muzejně pedagogického programu
(S. Klausnitz)

Publikaci lze zakoupit na pobočce Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě a na vrátnici hlavní budovy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (Klášter). Kniha není dostupná v běžné distribuční síti.

Cena: 130,- Kč

Možnost objednávky na adrese novakova@muzeumcl.cz. Cena nezahrnuje náklady poštovného a balného.

Foto: P. Jenč, 2012

Foto: P. Jenč, 2012

 

 Aktualizováno  10.  1.  2014

 

Tip na dárek

Pokud jste neměli možnost zhlédnout českolipskou premiéru filmu "POSEIDON – podzemní labyrint", popřípadě byste rádi udělali radost svým přátelům či blízkým, upozorňujeme na možnost zakoupení DVD s filmem (a bonusem v podobě filmu o filmu) v Archeologickém muzeu Šatlava. DVD obsahuje oba filmy také v anglickém a polském jazyce.
 

Aktualizováno  10.  1.  2014

 

Prezentace profese ARCHEOLOG žákům základním škol

V neděli 13. ledna 2013 se konal první díl muzejního workshopu zaměřeného na prezentaci odborných profesí a tradičních řemesel. Prvním projektovým dnem provázeli archeologové VMG ČL.

V úvodní přednášce seznámil Petr Jenč obecenstvo, které tvořila takřka třicítka žáků místních základních škol, s vědním oborem archeologie a praktickou náplní této profese v muzejní praxi. V průběhu přednášky byly zodpovídány i otázky, které souvisely s jednotlivými tématy. Zájem zbudila zejména problematika záchranných archeologických výzkumů, které předcházejí stavebním akcím. Také se hovořilo o oborech příbuzných a archeologii pomocných, jako je egyptologie, klasická archeologie nebo speleoantropologie, kterou se specializovaně zabývají právě archeologové českolipského muzea.

Aby měli návštěvníci projektového dne možnost nahlédnout i do terénní práce archeologů, která přímo v muzeu nebyla možná, promítnul dr. Vladimír Peša krátký film dokumentující jeden z menších výzkumů, který českolipští archeologové realizovali v oblasti Bezdězu. Zde pod jedním ze skalních převisů nalezli pozůstatky středověké dehtárny. Díky filmu mohli všichni názorně vidět, jak archeolog v terénu pracuje.

Po přestávce byla věnována pozornost vysokým školám, kde se dá archeologie studovat, a možnostem uplatnění v odborném pracovním životě. V další části projektového dne se jeho účastníci rozdělili na dvě skupiny. První z nich si šla prohlédnout expozici Archeologie Českolipska, druhá skupina si mezitím zkusila určit, popsat a překreslit vlastní archeologický nález. Společný den věnovaný archeologii byl zakončen prohlídkou expozic jeskynní archeologie a středověké České Lípy v Archeologickém muzeu Šatlava, pobočce VMG ČL, kde muzejní archeologové sídlí.

Více informací o projektu zde.

Foto T. Kaiserová, 2013
Foto T. Kaiserová, 2013
Foto T. Kaiserová, 2013
Foto T. Kaiserová, 2013
Foto T. Kaiserová, 2013
Foto T. Kaiserová, 2013
 

Text Tomáš Cidlina, foto T. Kaiserová
Vloženo  14.  1.  2013

 

Pokračující archeobotanický průzkum Českolipska – podzim 2012

Průzkum a analýza pylových profilů na rašeliništích PP Mařeničky a PP Rozmoklá Žába v okolí obce Mařenice v Lužických horách v letech 2011 – 2012 přinesla řadu zajímavých a důležitých zjištění, které jsme předběžně publikovali v česko-německé doprovodné publikaci k výstavě „Po stopách Germánů / Auf den Spuren der Germanen“ (Vladimír Peša a Radka Kozáková, k zakoupení v objektech VMG v České Lípě). Tyto výsledky byly upřesněny ještě dalšími 6 radiometrickými daty. Více než dva metry mocné souvrství údolních rašelinišť zachycovalo velmi podrobně události v proměnách krajiny především na konci posledního glaciálu a v časném holocénu, tedy mezi 14000 a 11000 let př. n. l. Následující interval zhruba 6000 let, v jehož počátcích se krajina pokryla lesem a vstoupil do ní mezolitický lovec-sběrač, se radiokarbonovými daty přesněji rekonstruovat nepodařilo, ale 40 cm souvrství pylového profilu na lokalitě Rozmoklá Žába přesto rámcovou představu podle skladby vegetace umožňuje. Daty je opět dobře kontrolován 50 cm mocný úsek v intervalu mezi 4100 – 1900 př. n. l., který odpovídá pravěkému osídlení Českolipska od časného eneolitu do starší doby bronzové. Nejmladší období pravěku a středověk byly v obou profilech značně zkomprimované a nabízejí jen orientační informaci.

Tyto výsledky nás vedly k pokusu najít vhodnou lokalitu, která by ještě nabízela pohled do proměn krajiny zejména v nejmladším období jejího vývoje, tedy včetně období doby římské a stěhování národů. V září 2012 jsme s Radkou Kozákovou zahájili prospekci po několika vytipovaných místech tentokrát v oblasti jižně od Lužických hor. V případě okolí rybníka Dobranovského (Panina) a Heřmanického se nám malá ložiska rašeliny, publikovaná F. Firbasem v r. 1929, nepodařilo dohledat. Testovací vrtání nepřineslo pozitivní výsledky ani v zaniklém meandru Svitávky jižně od Božíkova, na okrajích vytěženého ložiska nivy Ploučnice u Srního Potoka pod Ralskem, či u železniční křižovatky za Okřešicemi. Pokud se na některých místech rašelina vyskytovala, vytvářela jen slabou vrstvu pravděpodobně historického stáří. V případě lokality pod Ralskem nebylo zřejmé, zda souvrství je neporušeným okrajem vytěžené plochy, nebo je výsledkem druhotného uložení během těžby rašeliny, která zde probíhala již od 19. století.

Vhodné rašeliniště jsme objevili až u Poselského rybníka jižně od Doks, které nabídlo kvalitní rašelinný profil o mocnosti 180 cm s nápadnou erozní událostí v jeho horní třetině. Datování profilu jsme zaměřili jednak na objasnění přesnějšího stáří této krajinné události, jednak na stanovení vzniku vlastního rašeliniště. Rašelina se v těchto místech začala ukládat mezi 10000 a 9000 př. n. l. a do doby kolem 7600 př. n. l. narostla o 40 cm. V tomto období jen několik set metrů odtud nad vlhkou pánví pozdějšího Poselského rybníka sídlili mezolitičtí lovci-sběrači a po vyhodnocení pylového spektra R. Kozákovou bude možné podrobně rekonstruovat jejich životní prostředí. Překvapení přineslo datování erozní události, během níž byla rašelinná pánev zanesena silnější vrstvou jílovitého sedimentu z okolních terénů. Nestalo se tak v pravěku, jak jsme předpokládali, ale až ve středověku. Kalibrovaná data kladou tuto událost do intervalu od poslední čtvrtiny 13. do druhé třetiny 14. století. Připomeňme, že sousední vesnice Obora je písemnými prameny připomínána k 1460, ale Okna i středověké město Doksy byly založeny již ve 13. století. Událost uchovaná v rašelinném záznamu si ještě vyžádá historické zamyšlení.

Popisky k fotografiím:

1/ Rašeliniště u Poselského rybníka u Doks, z něhož v rámci projektu EU „Život před 1800 lety“ pražští přírodovědci vedení Radkou Kozákovou z Archeologického ústavu AV ČR odebírali v září 2012 pylový profil o mocnosti 180 cm. Po zpracování umožní podrobněji nahlédnout do vývoje krajiny od středověku až do doby před 11 až 12 tisíci lety. Foto V. Peša, 2012
2/ Rašeliniště u Poselského rybníka. Horní úsek pylového profilu s výraznou jílovou vrstvou erozního sedimentu z vrcholného středověku (konec 13. až 14. století). Foto V. Peša, 2012
3/ Rašeliniště u Poselského rybníka. Spodní úsek pylového profilu se souvrstvím rašeliny z období pravěku. Foto V. Peša, 2012

1

1

2

2

3

3

 

Další informace o projektu naleznete zde.

Vloženo  7.  2.  2013

 

Pozvánka na přednášku 6. 12. 2012

15 000 let minulosti Lužických hor – proměny krajiny a osídlení

O osídlení, využívání a proměnách krajiny Lužických hor bude pojednávat přednáška archeologa Vladimíra Peši (VMG ČL) a archeobotaničky Radky Kozákové (Archeologický ústav AV ČR Praha), připravené k zakončení projektu EU "Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu". Začátek ve čtvrtek 6. 12. v 16:30 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) hlavní budovy muzea. Vstup zdarma.

 

Vloženo  22.  11.  2012

 

Projekt Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj v roce 2012

 

Pozvánka na přednášku Petra Jenče 9. 11. 2012 v Jičíně (Porotní sál jičínského zámku) – zde

• Reportáž České televize 6. 8. 2012 (Události v regionech) zde

Vloženo  8.  11.  2012

  

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky - Jičín

zvou na seminář

PÍSKOVCOVÝ FENOMÉN ČESKÉHO RÁJE II a III

Výzkum a ochrana v letech 2006 - 2012

 

Termín a místo konání: čtvrtek 25. října 2012 v Porotním sálu jičínského zámku, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín

Program:

9:30 - 10:00 – Prezence

10:00 - 10:15 – Přivítání
Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český ráj a Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Úvod do programu semináře
Petr Jenč a Lenka Šoltysová, pořadatelé semináře

10:15 - 12:30, přednášky – dopolední blok:

I. Pískovcový geofenomén a jeho výzkum
Jiří Bruthans – Jana Schweigstillová – Petr Jenč – Zdeňka Churáčková
Stáří jeskyní a skalních převisů v Českém ráji: Glaciální fenomén?
Jan Soukup – Daniel Světlík – Jiří Bruthans – Jana Schweigstillová – Jan Válek
Vznik a vývoj pískovcových forem v Českém ráji: Překvapivé poznatky z výzkumů v lomu Střeleč
Jiří Bruthans
Proč vznikají voštiny. Generace geomorfologů a geologů poraženi fyziky?
Filip Hartvich – Jan Rybář – Josef Stemberk – Soňa Merlíčková
Přehled výzkumu svahových deformací v pískovcovém reliéfu Českého ráje
Josef Stemberk – Filip Hartvich – Jan Rybář – Jan Blahůt
Skalní řícení v Českém ráji: Poslední případové studie

13:30 - 18:30, přednášky – odpolední blok:

II. Archeologický, bioarcheologický a historický výzkum pískovcového fenoménu Českého ráje
Petr Jenč – Vladimír Peša – Josef V. Datel
Využívání skalních dutin a nástin osídlení v oblasti Příhrazské vrchoviny od pozdního glaciálu do novověku
Petr Jenč – Romana Kočárová – Petr Kočár – Vojen Ložek st. – Zdenka Sůvová
Skalní převis Kopřivák 1 v Žehrovské oboře – mimořádná bioarcheologická lokalita kvádrových pískovců severočeské křídy
Jan Prostředník – Petr Šída – Petr Hartman – Jan Novák – Lenka Kovačíková
Bioarcheologický výzkum v severní části CHKO Český ráj v letech 2007-2011
Petr Jenč – Vladimír Peša
Projekt Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny Českého ráje
Pavel Kracík
Soubor petroglyfů na Lví věži ve skalní oblasti Fortna v Prachovských skalách
Ivan Peřina
Lom v Kosteckém Plakánku a kostel v Sobotce – dokumentace vztahu
Martin Barus – Petr Jenč
Odraz válečných událostí 1467-1469 v archeologických nálezech z jeskyní a převisů Příhrazské vrchoviny

III. Speleologický a biospeleologický výzkum
Vratislav Ouhrabka – Roman Mlejnek
Jeskyně Prachovských skal a jejich kořenové výplně
Daniel Horáček
Letouni v podzemí Českého ráje – přehled výsledků výzkumu v letech 2006-2012

IV. Živá příroda mimo podzemí
Martin Šandera
Obojživelníci, plazi a pískovcový fenomén?
Dana Turoňová
Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) v Českém ráji

V. Ochrana pískovcového fenoménu v Českém ráji
Petr Jenč – Zuzana Jenčová
Problematika ochrany skalních dutin a péče o jeskyně v CHKO Český ráj
Aleš Hoření
Poškozování skal Českého ráje vyrýváním nápisů
Marcela Šanderová – Martin Šandera
Setkávání s přírodou v Prachovském sedle. Turistika a EVVO v Prachovských skalách

18:30 - 19:00 – Zakončení programu

Občerstvení:
V průběhu semináře bude pro účastníky připraveno občerstvení z regionálních produktů, z domácí kuchyně, káva, čaj
a studené nápoje.

Organizační informace:
- Program je určen nejen odborné veřejnosti, ale i ostatním zájemcům
- Seminář je bez konferenčního poplatku!
- Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu lenka.soltysova@nature.cz

Pozvánka v elektronické verzi zde.

Seminář je podpořen projektem Evropské unie č. 100012682
"Život před 1800 lety - archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu"

Vloženo  17.  9.  2012,  aktualizováno

   

Putovní výstava k zakončení projektu "Život před 1800 lety"

Po stopách Germánů / Auf den Spuren der Germanen

Ambit - výstavní prostor nad Svatými schody 20. 6. - 25. 11. 2012

Seznámit návštěvníky muzea se světem starých Germánů a představit výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3 v oblasti archeologického experimentu, muzejní pedagogiky i terénního výzkumu je ambicí menší výstavy Muzea Západní Lužice v Kamenz a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, slavnostně zahájené v prostoru nad Svatými schody 20. června t. r. K výstavě byla vydána doprovodná (stejnojmenná) publikace, kterou je možné zakoupit na vrátnici hlavní budovy muzea nebo na pobočce VMG ČL – v Archeologickém muzeu v České Lípě.

  

Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
Foto: L. Bártl, 2012
 

Foto L. Bártl

Vloženo  6.  9.  2012,  aktualizováno

 

Seminář "Život před 1800 lety – Po stopách Germánů"
20. - 22. 6. 2012, Česká Lípa

Fotogalerie
 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

 

 

Foto L. Bártl (1-4, 7-8, 10, 13-15), Z. Jenčová (17, 19-21), V. Peša (9, 18) a Muzeum der Westlausitz Kamenz

Vloženo  6.  9.  2012

 

Pozvánka na seminář 20. - 22. června 2012

Archeologické výzkumy a pedagogická prezentace v muzeu
„Život před 1800 lety – po stopách Germánů“

Interdisciplinární seminář k ukončení německo-českého projektu EU „Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu“ pořádají Museum der Westlausitz Kamenz a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Tříletý pedagogicko-archeologický projekt EU řešil téma Germánů v Horní Lužici a v severních Čechách. V rámci ukončení projektu je představen přehled výsledků archeologických výzkumů i možnosti jejich dalšího využití.

Místo konání: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Organizační informace:
V průběhu přednáškového dne je zajištěno simultánní tlumočení. Seminář je bez konferenčního poplatku.

Program semináře:

Středa 20. června 2012 – zahájení programu vernisáží výstavy
18.00 hod. - vernisáž putovní výstavy „Po stopách Germánů“ v prostoru Ambitu - Svatých schodů VMG ČL

Čtvrtek 21. června 2012  – přednášky

9:00 hod. - přivítání a úvod do programu semináře:
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel VMG ČL / Dr. Vladimír Peša, koordinátor projektu
Dr. Thomas Puttkammer (Museum der Westlausitz, Kamenz), vedoucí projektu 

9:20 - 12:20 hod., dopolední blok:
Petr Jenč / Vladimír Peša (VMG ČL) - Archeologie doby laténské, římské a stěhování národů na severu Čech
Jaroslav Jiřík (Prácheňské muzeum Písek) - Keltové, Germáni a otázka etnicity obyvatel severních Čech
Radka Kozáková (Archeologický ústav AV ČR Praha) - Holocénní vývoj krajiny v oblasti Lužických hor
Petr Havránek / Miroslav Plekanec (VMG ČL) - Dobývání rud v Lužických horách z pohledu montánní archeologie

13:30 - 18:00 hod., odpolední blok:
Friederike Koch (Museum der Westlausitz Kamenz) - Germáni v Horní Lužici
Eva Herrmann (Museum der Westlausitz Kamenz) - Pohřebiště z doby stěhování národů ve Zwochau, Lkr. Delitzsch – příspěvek k pohřebním obyčejům a k původu milodarů v hrobech 4./5. století v západním Sasku
Thomas Puttkammer (Museum der Westlausitz Kamenz) - Pokusy s hutněním hornolužických bahenních železných rud a s rekonstrukcí germánských hrudkovacích pecí
Twin-Team Maik & Mario Sempf (SaXenStreich, škola historického šermu Dresden) - Účinné! Bojový sport Germánů se zbraněmi i bez nich – pokus o rekonstrukci
Andreas Eckardt (Museum der Westlausitz Kamenz) - Archeologický experiment versus pedagogická nabídka
Hauke Schiek (Museum der Westlausitz Kamenz) - Zážitek archeologie – Jak se v praxi daří muzejní pedagogické dílny?

Závěrečná diskuse a prezentace zbraní školy historického šermu

Pátek 22. června 2012 – exkurze
9:00 - 16:00 hod. - exkurze na lokality doby laténské a římské v okolí České Lípy (Stvolínky, Jestřebí, Sloup) a na vybranou montánní lokalitu (Havířský vrch)

Přihláška:
Počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové prostory na zhruba 70 lidí.                                                     
Přihlášky na seminář a exkurzi zasílejte do 20. května 2012 na adresu pesa@muzeumcl.cz

Vloženo  24.  4.  2012,  aktualizováno

  

Projekt "Život před 1800 lety" v roce 2011

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se podílelo na úspěšné realizaci letních kempů pro zájemce o zážitkovou archeologii v budované (staro)germánské vesničce u Miltitz nedaleko Kamence. Samostatným úkolem bylo zajištění odborného servisu a přírodovědných analýz v rámci další etapy komplexně zaměřeného průzkumu v CHKO Lužické hory. Ve dvou vybraných rašeliništích u Mařenic a Heřmanic v Podještědí byly odebrány profily rašelinných uloženin za období posledních zhruba 15 tisíc let, z nichž bude na základě změn pylového spektra v různých hloubkách stanoven vývoj vegetace a tedy možná podoba krajiny v jednotlivých obdobích pravěku a středověku. Byly odebrány také vzorky na analýzu přítomnosti kovů a vzácných zemin, které by měly vyjasnit přítomnost lidí v okolí lokalit a jejich vztah k předpokládané těžbě železných rud, barevných nebo drahých kovů. Výsledky analýz budou k dispozici v roce 2012.

Pracoviště archeologie a speleoantropologie VMG ČL pokračovalo rovněž v přípravě přehledu archeologických lokalit doby laténské, doby římské a stěhování národů na území okresu Česká Lípa spolu s pilotní lokalitou pohřebiště kobylské skupiny v Jestřebí u České Lípy. Pokračováno bylo také ve zpracovávání muzejní sbírky antických mincí a příprava katalogu pro plánovanou výstavu prezentující projekt "Život před 1800 lety – archeologie a ekologie v mezigeneračním dialogu" jako celek.

Vloženo  22.  2.  2012

  

Lovci a sběrači v Údolí samoty u Cvikova

Ve dnech 26. 6 - 7. 7. 2011 proběhl pod jedním ze skalních převisů v Údolí samoty systematický výzkum zaměřený na využívání krajiny při úpatí Lužických hor v období posledních lovců a sběračů. Potenciál lokality byl ověřován menší sondáží již v roce 2003 v rámci projektu National Geographic "Poslední lovci-sběrači severních Čech". Výzkum Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Archeologického ústavu AV ČR v Brně, ve spolupráci s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie VMG ČL, pod vedením prof. J. A. Svobody nově přinesl nálezy paleolitické a přispěl k rozšíření dosavadních poznatků o využívání lokality v období lužických popelnicových polí a nejspíše také v eneolitu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Radvanec - výzkum pod skalním převisem v Údolí samoty. Foto V. Peša, 2011

Radvanec - výzkum pod skalním převisem v Údolí samoty. Foto V. Peša, 2011

Radvanec - výzkum pod skalním převisem v Údolí samoty. Foto V. Peša, 2011

Radvanec - výzkum pod skalním převisem v Údolí samoty. Foto V. Peša, 2011

 

Vloženo  12.  12.  2011

 

Pozvánka na přednášku:

NEKLIDNÝ AFRICKÝ SEVER - Libye a Tunisko 2011

Co přineslo tzv. arabské jaro africkému severu a jakými změnami prochází Tunisko a Libye v posledních měsících? Nakolik tyto události zasáhly do života místních obyvatel a jaké je jejich očekávání? Je individuální turistika v tuniském vnitrozemí i nadále bezpečná a jak probíhala cesta po Tripolsku měsíc od obsazení hraničního přechodu Rás Džedýr libyjskou povstaleckou armádou? Nejen o těchto tématech, ale i o známých či utajených krásách obou zemí bude pojednávat přednáška z cest archeologa VMG ČL Petra Jenče.

Přednáška s promítáním „NEKLIDNÝ AFRICKÝ SEVER – Libye a Tunisko 2011“ proběhne ve středu 26. října 2011
od 15:45 hod. v přednáškovém sále (Velké klubovně) ve 2. poschodí hlavní budovy muzea. Vstup zdarma.

 

 

Vloženo  19.  10.  2011

 

Napsali o nás:

Projekt Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2011
(iDNES.cz, Liberecký kraj 23. 8.) – článek a fotogalerie zde.

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě (Český rozhlas Sever, pořad Planetárium 21. 8.) – otevřít zde.

Vloženo  27.  8.  2011

 

Pozvánka na výstavu fotografií:

Petr Jenč, Tim Hanzl, Petr Vašíček: TUNISKO - památky a příroda / krajina a lidé

(30. 6. – 24. 8. 2011)
Společná výstava archeologa Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petra Jenče, absolventa varnsdorfské grafické školy Tima Hanzla a respektovaného českého malíře mladé generace Petra Vašíčka, dnes žijícího v Antverpách, nabízí ve stovce fotografií nevšední průřez touto rozmanitou severoafrickou zemí, jejíž kulturní, historické a přírodní poklady nacházíme stranou nejznámějších plážových letovisek.

Zanikající berberská kultura, střet tradičních islámských hodnot a moderní civilizace, zachovalé prostředí bohatých lesů na severozápadě země v kontrastu se Sahelem a tropickým pouštním jihem, představují spolu s více než 150 lokalitami památek libyjsko-punské, římské a raně byzantské éry mimořádně pestrou paletu poznání současného Tuniska.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve středu 29. června v klášterním ambitu VMG ČL a návštěvníci jí mohou zhlédnout  
do 24. srpna denně, kromě pondělí.

Výstava byla finančně podpořena z programu Evropské unie Ziel 3 / Cíl 3.

 

Vloženo  29.  6.  2011, aktualizováno

 

Projekt Život před 1800 lety – propagační pohlednice

V rámci mezinárodního projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a Museum der Westlausitz Kamenz (SRN) „Život před 1800 lety: Archeologie a ekologie v dialogu mezi generacemi“ byla v lednu minulého roku představena řada deseti propagačních pohlednic s popisky v česko-německé mutaci.
Pohlednice jsou dostupné zdarma na vrátnici hlavní budovy muzea a v nové pobočce VMG ČL "Archeologické muzeum Šatlava" v České Lípě.

 

Informace o projektu naleznete zde.

Aktualizováno  1.  7.  2011

 

 

Pracoviště archeologie a speleoantropologie,  2009 – 2020

Poslední aktualizace:  4.  9.  2020

Petr  Jenč  a  Vladimír  Peša,  2009 – 2017
Petr  Jenč  a  kol.,  2018 – 2020

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE