Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 11/2002

 

 

 

 

 

 Obsah:

Panáček, Jaroslav: Založení města České Lípy a městské právo -str. 5
Gajdošík, Petr: Matrika židovského obyvatelstva ze Stráže pod Ralskem 1838 - 1898 -str. 31
Schöttner, Jan: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století - I. Mistrovice (1. část) - str. 63
Veselý, Miroslav: Pokusy o dobývání hnědého uhlí u Horní Police a Žandova -str. 103
Sovadina, Miloslav: Iniciativa Zákup ve správní reformě v letech 1848 - 1850 -str. 121
Smejkal, Ladislav: Turistické oddělení Českého muzea pro kraj Českolipský -str. 131
Mikuláš, Radek: Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku - str. 141
Kühn, Petr: K předmětu ochrany v CHPV Dutý kámen u Cvikova -str. 157
Filip, Karel - Klápště, Jaroslav: Protahuje budníček větší východoevropský Phylloscopus trochilus (Sylviidae) přes naše území? - str. 181
Solovka, Ivan: Průzkum motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko -str. 203
Honců, Miroslav: Tesařík alpský - Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), (Coloptera, Cerambycidae) na Českolipsku -str. 219

Zprávy:

Kasík, Stanislav: Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990 - 2000 - str. 235
Panáček, Michal: Krov kostela sv. Kříže v České Lípě -str. 261
Havránek, Petr: Milíře v Horní Světlé - str. 275

Drobnosti:

Novák, Aleš: Nálezy z hradu Falkenburk -str. 285
Gelnar, Michal: Neznámá renesanční sklářská huť u Naděje - str. 291
Kühn, Petr: Morová lokalita "Sterbetelle" u Cvikova -str. 297
Kühn, Petr: Lipnická kaple -str. 307
Smejkal, Ladislav: K okolnostem vzniku názvu sborníku Bezděz -str. 315
Sovadina, Miloslav: Dislokace vojenských orgánů a útvarů Československé armády v letech 1918 - 1938 na Českolipsku
-str. 317
Beran, Luboš: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka - str. 321
Kühn, Petr: "Sirný pramen" u Horní Světlé - str. 327

Kronika:

Smejkal, Ladislav: Životní jubileum prof. Zdeňka Pokorného -str. 335
Sovadina, Miloslav: K padesátým narozeninám Doc. PhDr. Jiřího Šouši, CSc. -str. 338


Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum 2002, 351 s.,
ISBN 80-86319-05-9, ISSN 1211-9172