Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 20/2011

 

 

 

 Články a studie:

Vodička, Ondřej: Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku – str. 11
Panáček, Jaroslav: Českolipské cínařství – str. 37
Bažant, Jan: Ohlasy slavných antických soch ve Sloupu u České Lípy – str. 87
Krejcar, Robert: Konečně deníkem! Deutsche Leipaer Zeitung po Bergmanem (1914-1918) – str. 111
Kratochvíl, Jiří: Vývoj plánování průjezdních silnic v České Lípě do roku 1945 – str. 137
Blažková, Jana: Němečtí antifašisté po skončení druhé světové války na Českolipsku – str. 161
Sovadina, Miloslav: Vlastivědný sborník Bezděz a jeho přínos regionální vlastivědě – str. 203
Kühn, Petr: Štoly na železnou rudu na Děvíně u Hamru na Jezeře – str. 219
Kühn, Petr: Líska – Zlatý vrch – str. 251
Slavíček, Josef: Makromycety NPR Karlovské bučiny – str. 289
Solovka, Ivan: Dodatek k průzkumu motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko – str. 313
Honců, Miroslav – Chvalkovský, Jiří – Kadlec, Josef … et. al.: Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska – 1. část
- str. 327

 Materiály:

Štefl, Jindřich: Bronzové depoty z období popelnicových polí v severních Čechách – str. 371
Panáček, Jaroslav: Regesta Lippensia addenda – str. 387
Gelnar, Michal: Hmotné prameny ze zaniklé středověké sklářské hutě na K. ú. Obce Horní Světlá na Cvikovsku – str. 395
Mandažiev, Petr: Materiálie k dějinám sakrální architektury na novozámeckém panství – str. 395
Pujmanová, Magdalena: Textilní vzorníky ve sbírce VMG v České Lípě – str. 415

Drobnosti:

Aschenbrenner, Martin: Manové zákupského panství v době předbělohorské – str. 439
Aschenbrenner, Martin: Ferdinand V. a jeho dvůr v korespondenci svých úředníků – str. 447
Panáček, Jaroslav: Eduard Steffen (1839-1893) – výtvarník a zvelebitel České Lípy – str. 461
Beneš, Jaroslav: Dva pohraniční incidenty na Kammlochu v letech 1934 a 1936 – str. 479
Vitáček, Zdeněk: Bobr evropský (Castor fiber) se vrátil na Českolipsko – str. 487

Kronika:

Hais, Rudolf: 100. výročí zřízení Sklářského zkušebního a experimentálního ústavu při Státní odborné sklářské škole v Novém Boru – str. 495

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 526 s.,
ISBN 978-80-86319-16-2, ISSN 1211-9172