Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 10/2001

 

 

 Obsah:

Svoboda, Jiří: Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech -str. 11
Peša, Vladimír: Archeologie okolí Doks - str. 39
Panáček, Jaroslav - Panáček, Michal: Konrád Pflüger v České Lípě? -str. 87
Veselý, Miroslav: Hnědouhelné doly u Dolního Podluží -str. 105
Plekanec, Miroslav - Havránek, Petr - Štika Jan: Nové poznatky o dobývání a zpracování železných rud v Lužickcýh horách -str. 119
Smejkal, Ladislav: Síň umění v Českém muzeu pro kraj Českolipský -str. 149
Blažková, Jana: Internační a sběrné středisko v České Lípě -str. 163
Slabý, Jaroslav: Dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí -str. 197
Kühn, Petr: Radioaktivní znečištění údolí Ploučnice u rybníčků severně Mimoně -str. 217
Plánská, Marta: Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice -str. 267

Materiály:

Cvrk, František: XXII. Strážní prapor a válečné deníky jeho jednotek (23. 9. - 11. 11. 1938) - str. 285
Plánská, Marta: Botanický průzkum mokřadu nad Hraničním rybníkem - str. 351

Drobnosti:

Kühn, Petr: Ukradený Třípanský sloup -str. 359
Kühn, Petr: Záhady Vlhoště - str. 369
Kühn, Petr: Kde byl u Petrovic důl na železnou rudu - str. 379
Veselý, Miroslav: Přírodní památka "Kaňon potoka Kolné" -str. 385
Gajdošík, Petr: Nehoda na dubické silnici - str. 397
Havránek, Petr: Jeskyně Okno v Lužických horách -str. 401
Filip, Karel: Ojedinělý zálet drozda stěhovavého (turdus migratorius) - str. 405
Plánská, Marta: Nález jabloně lesní (Malus sylvestris) v PR Klíč -str. 407

 Zprávy:

Vitáček, Zdeněk: Okresní vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na počátku třetího tisíciletí - str. 411

Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum 2001, 439 s., ISBN 80-86319-03-2, ISSN 1211-9172