Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 17/2008

 

 

 

 

 

Obsah:

Panáček, Jaroslav: Zaniklá farní ves Mnichov a její držitelé -str. 5
Aschenbrenner, Martin: Císař Ferdinand V. Dobrotivý očima děkanské kroniky -str. 27
Krejcar, Robert: Počátky periodického tisku v České Lípě - str. 41
Klement, Martin: Městské lázně v Doksech mezi lety 1906 až 1945 -str. 65
Kühn, Petr: Tajemná vražda Josefa Kaufmanna z Horní Světlé v roce 1928 ve světle zpráv v soudobých novinách -str. 85
Raková, Zuzana: Kulturní aktivity českolipských spolků v meziválečném období (1918-1938) -str. 101
Blažková, Jana: "Odveďte to, oddělejte to a zahrabte to!" Případ s nejasným koncem -str. 129
Bezděčka, Pavel - Bezděčková, Klára: Mravenec rašelinný (Formica picea Nylander, 1846) na Českolipsku - str. 161
Honců, Miroslav - Kašpar, Ludvík: Krasci (Buprestidae) Českolipska. Dodatek I. -str. 175
Plánská, Marta: Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace (PR) Spravedlnost - str. 187
Slavíček, Josef: Příspěvek k poznání vyšších hub (Makromycety) Českolipska str. 205

Drobnosti:

Gabriel, František - Peřina, Ivan: Zásobnice na hradě Houska ve světle posledních výzkumů - str. 241
Gelnar, Michal: Pohár faráře Georga Leopolda Ignaze Reisiga -str. 249
Skala, Harald: Ústup pruských vojsk severními Čechami roku 1757 -str. 255
Aschenbrenner, Martin: Předbělohorské urbáře statku Horní Police -str. 269
Beneš, Jaroslav: Pomník padlým příslušníkům finanční stráže v Dolním Podluží u Varnsdorfu -str. 273
Vitáček, Zdeněk - Pytloun, Martin: Vydra říční (Lutra lutra) na Českolipsku -str. 285
Kühn, Petr: Minerály opuštěného čedičového lomu na vrchu Lipka u Stráže pod Ralskem -str. 291
Havránek, Petr: Prokřemenění pískovců lužského hřbetu -str. 299

Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2008, 319 s., ISBN 978-80-86319-11-7, ISSN 1211-9172