Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 21/2012

 

 

 

 

 

Články a studie

Panáček, Jaroslav: Nástin demografického a sídelního vývoje historického území České Lípy – str. 5
Aschenbrenner, Martin: Panství Zákupy za Berků z Dubé (1532-1612) – str. 25
Gajdošík, Petr: Adam Vilém Schellart a lenní statky Albrechta z Valdštejna – str. 67
Krejcar, Robert: Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951) – str. 85
Rejzek, Tomáš: Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a „Chovného rybníka“ u Stružnice – str. 105
Honců, Miroslav-Chvalkovský, Jiří-Kadlec, Josef: Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska, 2. část – str. 129

Materiály

Gelnar, Michal: Hmotné prameny z naleziště gotické sklářské hutě v okolí Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách
– str. 173
Gelnar, Michal: Hmotné prameny po zaniklé malé sklářské huti 18. století v obci Svojkov – str. 183
Mandažiev, Petr: Stavba kostela ve Volfarticích – str. 191

Drobnosti:

Gelnar, Michal: Středověké sklářské hutě na tzv. Polesného louce v katastru obce Naděje okresu Česká Lípa – str. 227
Lenc, Zdeněk-Panáček, Jaroslav: Kdo byla Jarmila z Máchova kraje? – str. 241
Beneš, Jaroslav: Strážmistr Jarý, Četnické humoresky a Lužické hory – str. 257
Beneš, Jaroslav: O nezřízení četnické stanice v Petrovicích – str. 265
Kühn, Petr: Mineralogie železných „rud“ ze šachet v polesí Boreček u Mimoně – str. 271

Zprávy:

Panáček, Jaroslav: Středověké umění na Českolipsku (k výstavěve VMG v České Lípě v roce 2012) – str. 289
Panáček, Jaroslav: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2011 – str. 299

Kronika:

Sovadina, Miloslav: Vzpomínka na Marii Vojtíškovou – str. 305

Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 319 s.,
ISBN 978-80-86319-20-9, ISSN 1211-9172