Časopis pro dějiny venkova

s přílohou Selský archiv

rok 1936 (roč. 23, č. 1-4), rok 1937 (roč. 24, č. 1-4), rok 1938 (roč. 25, č. 1-4), rok 1939 (roč. 26, č. 1-4), rok 1940 (roč. 27, č. 1-4)