Základní dokumenty

Pověřenec GDPR pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, p. o.: 

Bc. Roman Šikola
Manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Krajského úřadu Libereckého kraje
Tel.: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629, e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v příspěvkové organizaci

Bc. Jana Fridrichová
Náměstkyně ředitele, vedoucí oddělení Knihovního fondu a pobočky
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Tel.: +420 487 824 145 linka 37, mobil: +420 607 564 053, e-mail: fridrichova@muzeumcl.cz

Vnitřní předpis o zpracování a ochraně osobních údajů - vložené dokumenty

Směrnice o ochraně osobních údajů VMG

Informace GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

typ dokumentu   dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh   vložené dokumenty
Organizační řád   vložené dokumenty
Výroční zpráva   vložené dokumenty
Výr. zpráva dle zákona č. 106/1999Sb.   vložené dokumenty
Rozvaha   vložené dokumenty
Výkaz ztrát a zisku   vložené dokumenty
Profesní etický kodex
vložené dokumenty
Koncepce sbírkotvorné činnosti            vložené dokumenty
Organizační struktura   vložené dokumenty
Ceník   vložené dokumenty
Statistické výsledky   vložené dokumenty

 

Rozpočet VMG  
Rozpočet 2017 vložené dokumenty
Rozpočet 2018 vložené dokumenty
Rozpočet 2018 změna vložené dokumenty
Komentář k rozpočtu 2019 - návrh vložené dokumenty.
Rozpočet 2019 - návrh vložené dokumenty.
Rozpočet 2019 - schválený vložené dokumenty.
Návrh rozpočet - změny 2019 vložené dokumenty.
Schválený rozpočet - změny 2019 vložené dokumenty.
Rozpočet 2019 - změny k 20.11.2019 vložené dokumenty.
Komentář k rozpočtu VMG na rok 2020 vložené dokumenty.
Rozpočet na rok 2020 k 26. 5. 2020 vložené dokumenty.
Komentář k rozpočtu 26. 5. 2020 vložené dokumety.
Schválený rozpočet 2020 vložené dokumenty.