„MUZEUM PRO DĚTI aneb Kufr plný překvapení“

 

Projekt realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Název programu MKČR: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.
Tematický okruh: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES).

                       

 

SEZNAM VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

 

„Pojďte s námi do hradů a zámků“

Historická expozice vlastivědného muzea.
Šlechtické stavby na Českolipsku, funkce hradů a zámků v dějinách i současnosti, přehled stavebních stylů a života na hradech a zámcích. Expozice historie.
Tvůrčí dílna: Založení hradu a jeho přestavba – interaktivní hra s dřevěnými kostkami, slepá mapa Českolipska s hrady a zámky (kolektivní úkol), vystřihování siluet nejznámějších hradů a zámků na Českolipsku.

„Tajemství kolovratu“

Vísecká rychta v Kravařích - nejstarší roubené stavení v Čechách, pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – expozice etnografie. Tradiční výroba oděvů, seznámení se základy práce na kolovratu a tkalcovském stavu, přadné rostliny, netradiční materiály.
Tvůrčí dílna: Práce na tkalcovském stavu, příprava materiálu na tkaní, navedení osnovy, plstění a práce s vlnou.
Doplňkový výukový program - „Velké prádlo“'.
Vísecká rychta v Kravařích, pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – expozice etnografie. Výukový program ukazující staré techniky a způsoby praní, žehlení a ukládání prádla.

„Jak se potiskovaly látky“

Expozice historie – etnografie.
Historie textilního tisku na Českolipsku, ruční potiskovací formy, kartounářství.
Tvůrčí dílna: Ruční potisk čtverce látky s ozdobným lemováním malými tiskařskými formami s jemnou konturou. Tiskařské omalovánky.

„Prázdninový deník“

Badatelna muzea – oddělení starých tisků.
Ukázky starých cestopisných knih, iluminovaných rukopisů, druhy písma, iluminace.
Tvůrčí dílna: Ruční vazba knih, výroba vlastního prázdninového deníku, psaní husím brkem.
Doplňkový výukový program - „Prázdninový deník – pohlednice z cest“
Badatelna muzea – oddělení starých tisků.
Tvůrčí dílna: Výroba vlastní pohlednice, psaní husím brkem.

 

„Život ve vzduchu, na zemi a pod vodou“

Přírodovědná expozice - Svět hmyzu a pavoukovců.
Putování za nejzajímavějšími motýly a brouky Českolipska.
Tvůrčí dílna: Práce s vývojovými řadami (motýl), entomologické puzzle, dřevěné kostky, omalovánky.


„Žijí tady s námi“

Regionální přírodovědné expozice.
Méně či více oblíbené druhy zvířat – netopýři, hadi, pavouci. Procházka přírodovědnou expozicí s poznáváním a určováním našich druhů zvířat, ptáků, rostlin a hmyzu podle jejich způsobu života.
Tvůrčí dílna: Výroba vybraného zvířete z přírodních materiálů, dřevěné kostky, omalovánky. Hmatové, čichové a hravé poznávání naší přírody.

 

„Pojďte zpátky časem“

Expozice archeologie + možnost návštěvy Archeologického muzea Šatlava v České Lípě – pobočka vlastivědného muzea.
Putování do doby prvního osídlení na Českolipsku.
Tvůrčí dílna: Práce s časovou osou – řazení předmětů běžného užívání (nádoby, šperky, ..) do dané doby. Ražba mince.
Doplňkový výukový program - „Pojďte zpátky časem“ - Vísecká rychta v Kravařích
Prohlídka nejstaršího roubeného stavení v Čechách, doplněná o výukový program zaměřený na život ve starých chalupách – expozice lidového bydlení.
Tvůrčí dílny: Děti si vyzkouší jak se mlelo obilí, praní v neckách na valše, pěstování zemědělských plodin, poznávání bylin a další činnosti, patřící k životu na vsi.

 

„Kdo tu žil před námi?“

Expozice Historie Českolipska do roku 1945.
Pojednání o dějinách osídlení regionu od pravěku až po současnost.
Tvůrčí dílna: Výroba „rodokmenu“ = strom života.

 

„Co vypráví kameny?“

Expozice geologie, mineralogie a paleontologie.
Geologická minulost našeho kraje. Vznik vesmíru (krátký film),vývoj planety Země.
Tvůrčí dílna: Odlévání zkamenělin, poznávání hornin, sledování fyzikálních vlastností minerálů. Odborné i hravé poznávání vývoje našeho života.

 

„Kde se narodil Ježíšek?“

Expozice historie – vazba na regionální sbírku betlémů.
Tradice a historie výroby betlémů, ukázka restaurování betlémů ze sbírek muzea.
Tvůrčí dílna: Výroba vlastního betlému z přírodních materiálů. 

 

 

Souhlas ke zveřejňování fotografií a zvukových a obrazových záznamů z akcí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Osoba účastnící se akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech vlastivědného muzea, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.