„Kdo tu žil před námi?“

Expozice Historie Českolipska do roku 1945.

Pojednání o dějinách osídlení regionu od pravěku až po současnost.

Tvůrčí dílna: Výroba „rodokmenu“ = strom života.