Hlavní akce letošního roku
 

Od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2021 bude pro veřejnost UZAVŘENA hlavní budova areálu kláštera se všemi expozicemi.

Od 1. července 2020 je pro veřejnost otevřen:

areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské.
Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA“.

Od úterý 2. června 2020 jsou pro veřejnost otevřeny pobočky:

Vísecká rychta v Kravařích u České Lípy
Památník K. H. Máchy v Doksech 
Archeologické muzeum Českolipska - Šatlava v České Lípě

Všechny detaily a vysvětlení situace v našem muzeu najdete ZDE.

Děkujeme Vám za přízeň a velmi se těšíme na vaši návštěvu!

 

AMBIT
1. 7. - 15. 11. ● Palné zbraně ze sbírek VMG
Celoroční výstava v ambitu. Svým rozsahem a zpracováním je výstava unikátní. Zaujme jistě mimo laické veřejnosti i zájemce o hlubší proniknutí do tohoto oboru z řad příznivců vojenství, lovectví,  sportovní střelby. Krásné ukázky různých systémů, typů, řemeslného a uměleckého zpracování palných zbraní.

5. 9. ● Muzejní noc - v prostorách ambitu a klášterní zahrady

VÍSECKÁ RYCHTA V KRAVAŘÍCH

22. 2. ● Masopust
2. 6. - 31. 10. Domácí apatyka aneb bylinky v chalupě - bylinky jako lék i koření
12. 9. ● Šikovné ruce

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY V DOKSECH
2. 6. - 26. 7. ● Kudy chodil básník - výstava fotografií Vladimíra Štěpánskéhok 210. výročí narození K. H. Máchy      
1. 8. - 31. 10. ● František Doležal - Máchovské inspirace
15. 8.   ● Zahradní slavnost
9. 9. - 12. 9.  ● XXXV. Řezbářské sympozium

EKOPORADNA ORSEJ
                                                                                 

28. 2. 2020: Soví noc  - od 20.00 hodin                                                                                                   

6. 9. 2020: Vítání ptačího zpěvu  - setkání před budovou VMG v 9 hodin - (jedná se o přeloženou akci 19.4.2020)

4. 10. 2020: Světový festival ptactva - od 9 hodin před budovou VMG

7. 10. 2020: Den zvířat v České Lípě - „Zvířata součástí pestré krajiny“ - od 9 - 14 hodin v Klášterní zahradě

20. 10. 2020: Den stromů - 16-18 hodin v Městském parku v České Lípě

18. 11. 2020: Ekologická soutěž žáků základních škol druhého stupně a víceletých gymnázií

 

Souhlas ke zveřejňování fotografií a zvukových a obrazových záznamů z akcí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Osoba účastnící se akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech vlastivědného muzea, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.