Vlastivědný spolek Českolipska

Je spolek, založený za účelem šíření poznatků o historickém vývoji a přírodních poměrech na území, jehož jádrem je oblast sahající od Šluknovského výběžku až k Bezdězu a od Labe k Ještědu. Tyto cíle jsou naplňovány vydáváním vlastivědného sborníku Bezděz a dalších publikací a pořádáním přednášek a exkurzí ve společenskovědní a přírodovědné oblasti. Spolek byl založen v roce 1990 za účelem vydávání vlastivědného sborníku Bezděz. V roce 1997 došlo ke spojení spolku s obdobně zaměřeným Klubem přátel muzea, který působil při muzeu od roku 1967 s přerušením v letech 1972–1986. Členové Vlastivědného spolku Českolipska mají bezplatný vstup do expozic a na výstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a dostávají bezplatně sborník Bezděz.

VÍCE INFORMACÍ NA: www.vscl.cz 

Program vlastivědného spolku Českolipska  leden - březen 2020

LEDEN

11. ledna:  Vývoj podoby města Česká Lípa v letech meziválečných.
od 14. hodin v klubovně muzea
Přednáška Ladislava Smejkala

18. ledna: Umělecké a historické památky: Města, fenomén civilizace. Srovnání vývoje v rámci řady zemí světa.
sobota ve 14. hodin v klubovně muzea
Přednáška Zdeňka Pokorného

 25. ledna: Má cesta do Bavorska za německými krajany 
sobota ve 14. hodin v klubovně muzea
Přednáška Tomáše Cidliny, historika muzea v České Lípě

ÚNOR

POZOR!!!!
Od 1. února se konají přednášky v náhradních prostorách vždy od 14. hodin. Důvodem jsou rekonstrukční práce v muzeu.
Potkávát se budeme v DDM Libertin (Škroupovo náměstí 138/3), který nám laskavě poskytl prostor pro přednášky.

1. února:  Sto let agrární politiky a zemědělského podnikání na Českolipsku
K výročí založení strany Svaz českých rolníků v České Lípě.
sobota ve 14. hodin v DDM LIBERTIN
Přednáška Ladislava Smejkala.

8. února: Moskevskou ulicí za jejími domy a dávnými obyvateli.
sobota, vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.
Sraz v 10. 00 hodin před radnicí
Vede Ladislav Smejkal.

15. února: Historické nálezy minerálů z různých lokalit Českolipska ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a perspektivy do budoucnosti.
sobota ve 14. hodin v DDM LIBERTIN
Přednáška Petra Mužáka, geologa českolipského muzea.

22. února: Obrázky z doby normalizace v České Lípě.
sobota ve 14. hodin v DDM LIBERTIN
Přednáška  Ladislava Smejkala se snímky nejdůležitějších aktérů normalizačního procesu v České Lípě.

29. února: Pásmo z myšlenek českých literátů, veřejných pracovníků a prezidenta T. G. Masaryka o našem státě a jeho zřízení.
Koná se u příležitosti stého výročí první demokratické ústavy Československé republiky (29. 2. 1920) a 170. výročí narození T.G. Masaryka.
sobota ve 14. hodin v DDM LIBERTIN

BŘEZEN

7. března: Děčínskou ulicí a přilehlými místy za domy a jejich dávnými obyvateli.
sobota, vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.
Sraz v 10. oo hodin před muzeem.
Vede Ladislav Smejkal

14. března: Jindřich z Lipé, jeho synové a následovníci.
sobota ve 14. hodin v DDM LIBERTIN 
Přednáška archiváře Miloslava Sovadiny.

 

Obsahy Sborníků Bezděz                 

Z historie vydávání sborníku Bezděz - více zde a zde

Další informace o Vlastivědném spolku Českolipska zde.    

Napsali o nás - více zde.

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2015     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2016

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2017     

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2018 

Přehled akcí, archiv a fotogalerie z roku 2019