Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
 

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (VMG), které sídlí v areálu bývalého augustiniánského kláštera, založeném v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna. Na areál navazuje jednolodní kostel Všech svatých. Výstavba rozsáhlého klášterního komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století byla vybudována kaple P. Marie Loretánské, která se po rekonstrukci v roce 2000 znovu otevřela pro návštěvníky.
Loretánskou kapli obklopuje ambit s křížovou chodbou, kaplemi v nárožích a Svatými schody. Dnes tyto prostory slouží k pořádání pravidelných výstav. Kaple Nejsvětější Trojice s oltářem od barokního malíře Ignaze Josepha Raaba je přístupná přímo z ambitu. Kapli zdobí dřevořezby Křížové cesty z Bezdězu. Je využívána jako koncertní, svatební a přednášková síň a nyní nese jméno barokního hudebního skladatele Ignaze Biebera, narozeného v nedaleké Stráži pod Ralskem. V jedné z bývalých rohových kaplí ambitu je dnes otevřena historická knihařská dílna, kde mohou návštěvníci vidět práci knihaře.

Předchůdcem muzea byl vlastivědný spolek Excursionsclub, založený v roce 1878. Vlastní muzejní historie se začala psát rokem 1899, kdy byla zahájena činnost Muzejního spolku,
k otevření muzea došlo v roce 1900. Základem sbírky muzea jsou přírodovědné, společenskovědné a knihovědné fondy, které vznikaly činností místních spolků a nadšených jednotlivých sběratelů – donátorů muzea.

Dnes pečují odborní pracovníci o bezmála půl milionu předmětů a sbírku dále rozšiřují
a doplňují. Na ploše 2 100 m2 je ve stálých expozicích muzea vystaveno na 5 400 exponátů.