Terénní geologické exkurze

Vlastivědné muzeum a galerie vám v rámci výukových programů nabízí terénní exkurze. 
Potřebné znalosti k problematice lze získat v rámci výukového programu, který VMG nabízí.

Pracoviště geologie a paleontologie nabízí možnosti skupinových komentovaných exkurzí v terénu, s odborným pracovníkem.

V rámci tematicky zaměřených programů jsou používány studijní materiály, didaktické pomůcky ap.
Zároveň se účastníci dostávají do přímého kontaktu s geologií.

Program je určen pro žáky I.a II. stupně ZŠ, studenty středních škol, pedagogy, zájmové skupiny,...

Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.