Kampaň „Muzea a 20. století“ 

Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války 

 Muzea v České republice naplňují důležitou roli a disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „hmotných svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svým návštěvníkům jedinečné zážitky – přímá spojení
s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé
i varující.
Asociace muzeí a galerií České republiky vyhlásila v roce 2014 mediální kampaň s názvem „Muzea a 20. století“
– Muzea a Velká válka,
která bude probíhat až do roku 2018 a vyvrcholí oslavami 100. výročí konce první světové války
a vzniku samostatného československého státu.
V letech 2014 – 2018 si budeme postupně připomínat události stého výročí I. světové války, jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejtragičtějších událostí novodobých světových dějin. Po této válce „už nikdy nebyl svět jako dříve“. Válka a její následky ovlivnily dění a život především na evropském kontinentu na další dvě desetiletí, která byla završena novou válečnou bouří vyprovokovanou nacistickým Německem.
Muzea by neměla při vzpomínce na neblahé válečné události stát stranou, vždyť ve svých sbírkách mají mnoho autentických obrazových i písemných dokumentů, ale také trojrozměrných předmětů, jež pocházejí z období I. světové války nebo s ním nějakým způsobem souvisejí. Z tohoto důvodu vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR pro roky 2014 – 2018 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a Velká válka“.
Podstatou projektu je vzájemné propagační provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v rámci celé republiky pořádají. Cílovou skupinou projektu jsou zejména školy základního a středního stupně a sféra neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.

Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech přihlášených organizací společně s tematickými akcemi
a programem, který pro návštěvníky připravují, je zveřejněn na společných webových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz. Tyto stránky jsou průběžně dle potřeby aktualizovány a rozšiřovány o nové akce i přihlášené instituce.

    Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska
pořádá v rámci kampaně tyto akce:

 

29. 6. – 17. 9. 2017: Válka a revoluce. Sociální otázky 20. století. Výstava k událostem před sto lety.

11. 11. 2017: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl první, léta 1914-1915. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

9. 12. 2017: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl druhý, rok 1916. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

3. 2. 2018: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl druhý, rok 1917. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

3. 3. 2018: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl druhý, rok 1918. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

7. 4. 2018: Výlet do Jablonného v Podještědí s návštěvou zajateckého hřbitova u osady Lada

20. 10. 2018 – 18. chasa v boji proti Deutschböhmen – přednáška o zápasu za budoucí stát v roce 1918 na Českolipsku. Přednáší Ladislav Smejkal. Klubovna muzea od 14. hodin.